Kalendarium wydarzeń

 
Kwiecień 2020
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kategorie


Zagubienie dokumentów

Z uwagi na epidemię koronawirusa organizacja funkcjonowania biuro OIL w Łodzi ulega zmianie. Szczegółowe informacje poniżej:

 

1. Dział księgowości ->

2. Dział prawny ->

 


 

W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży:

 

 1. Prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty
  Lekarz/ lekarz dentysta obowiązany jest bezzwłocznie zgłosić się do izby, której jest członkiem i złożyć odpowiednie oświadczenie (pobierz druk oświadczenia)
  Przyjęcie oświadczenia przez komisję do spraw rejestru i praw wykonywania zawodu jest podstawą do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a następnie wydania przez okręgową radę, w oparciu posiadane dokumenty i dane w okręgowym rejestrze lekarzy, nowego prawa lub ograniczonego prawa z widoczną adnotacją "duplikat". Wydanie lekarzowi duplikatu dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu jest odpłatne (koszt - 50zł).

 2. Legitymacji lekarskiej
  Można zgłosić do Biura OIL w Łodzi aby otrzymać duplikat legitymacji. Wymagane jest 1 zdjęcie. Wydanie lekarzowi duplikatu legitymacji lekarskiej jest odpłatne (koszt-15 zł.).

 3. Dyplomu ukończenia uczelni medycznych
  Lekarze/lekarze dentyści zgłaszają się do właściwego dziekanatu ukończonej uczelni w celu uzyskania duplikatu dokumentu.

 4. Dyplomu uzyskania specjalizacji
  Lekarze/ lekarze dentyści występują do Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi z pismem w którym podają okoliczności utraty dyplomu i proszą o wydanie jego duplikatu.
  W przypadku utraty dyplomów wydanych przez inne instytucje należy zgłosić pismo do instytucji która ten dyplom wydała.

 5. Bloczków zwolnień
  Lekarz/lekarz dentysta zgłasza zagubienie bloczków zwolnień do właściwego oddziału ZUS w którym je wcześniej otrzymał.

 6. Pieczątek
  W przypadku zagubienia, kradzieży pieczątki lekarz/lekarz dentysta powiadamia OIL w Łodzi pisemnie o okolicznościach jej utraty podając wzór zagubionej pieczątki oraz określa jak będzie wyglądała nowa pieczątka (nowa pieczątka powinna znacznie różnić się od zagubionej).

 7. Recept i przydzielonego zakresu numerów recept
  Lekarz/Lekarz dentysta powiadamia Dział Kontroli Aptek i Ordynacji Lekarskiej Wydziału Gospodarki Lekami (Łódź, ul. Kopcińskiego 58, pokój Nr 7, tel. 042 2754997).

 

Nasze serwisy