Kalendarium wydarzeń

 
Kwiecień 2020
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kategorie


Prawo stanowione

Z uwagi na epidemię koronawirusa organizacja funkcjonowania biuro OIL w Łodzi ulega zmianie. Szczegółowe informacje poniżej:

 

1. Dział księgowości ->

2. Dział prawny ->

 


 

Stanowiska

przeciwko nałożeniu od 1 lipca 2019 roku na świadczeniodawców obowiązku codziennego sprawozdawania o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia według stanu na dzień poprzedzający (art. 24 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
w sprawie kształcenia podyplomowego lekarzy
w sprawie proponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw zmian art. 155

Uchwały

w sprawie upoważnienia Prezesa ORL w Łodzi do samodzielnego dysponowania środkami finansowymi w sprawach bieżących
w sprawie zorganizowania konferencji poświęconej udziałowi lekarzy i lekarzy dentystów w zarządzaniu ochroną zdrowia.
w sprawie uroczystego wręczenia prawa wykonywania zawodu.

Apele

do osób zarządzających podmiotami prowadzącymi szkolenie specjalizacyjne lekarzy w formie rezydentury
do MZ w sprawie wykonania porozumienia z lekarzami rezydentami zawartego 8 lutego 2018 r.
do NRL w sprawie liczenia kosztów procedur medycznych.

Strony

Nasze serwisy