Kalendarium wydarzeń

 
Kwiecień 2020
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kategorie


Kontakt

Z uwagi na epidemię koronawirusa organizacja funkcjonowania biuro OIL w Łodzi ulega zmianie. Szczegółowe informacje poniżej:

 

1. Dział księgowości ->

2. Dział prawny ->

 


 

 

BIURO  OKRĘGOWEJ  IZBY  LEKARSKIEJ
93-005 Łódź  ul. Czerwona 3

e-mail: biuro@oil.lodz.pl

NIP 725-10-51-139

 

Biuro czynne:

wtorek: godz. 8-17.00    piątek: godz. 8-15.00
pozostałe dni: godz. 8-16.00

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Gabriel Puzio

iod@oil.lodz.pl

 

 

SEKRETARIAT, KANCELARIA

Sekretariat Prezesa: 

 I piętro, pok. 4

faks 42 683 13 78

Iwona Szelewa, Koordynator Klubu Lekarza - tel. 42 683 17 01, i.szelewa@hipokrates.org

(także sprawy Komisji Kultury)

 

Kancelaria OIL:

I piętro, pok.8

 

Alina Paradowska - tel. 42 683 17 10, alina.paradowska@hipokrates.org
(sekretariat redakcji „Panaceum” i strony internetowej – ogłoszenia; zmiany adresów do korespondencji)

Magdalena Rydz - tel. 42 683 17 09, m.rydz@hipokrates.org
(sprawy Okręgowej Rady Lekarskiej i Prezydium ORL, Komisji Sportu, Komisji ds. Legislacji)

 

KSIĘGOWOŚĆ

Główny księgowy: Małgorzata Lewandowska
pok. 7b (I piętro)

 

Kasa, księgowość, składki:
I piętro, pok. 7a

FAX: 42 684 98 94

 


Wiesława Legiędź - tel. 42 683 17 33 (także sprawy Komisji Bytowej)
Ewa Arlt - tel. 42 683 17 35 
Ilona Wantkiewicz - tel. 42 683 17 34 (także sprawy Koła Lekarzy Seniorów)
Olga Burdon - tel. 42 683 17 32

 

Konto: Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi, 

PKO BP SA I/O w Łodzi 98102033520000160200100362

 

RZECZNIK PRAW LEKARZY

Rzecznik Praw Lekarzy

Marek Nadolski

tel. 664 413 077

 

Biuro Rzecznika Praw Lekarzy 

Elżbieta Sadura - I piętro, pok. 3, tel. 42 683 17 27, e.sadura@hipokrates.org

 

 

REJESTRY

Rejestr lekarzy i lekarzy dentystów oraz
Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL)


I piętro, pok. 9


Koordynator działu: Wojciech Łukomski - tel. 42 683 17 15, w.lukomski@hipokrates.org

 

Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów
Ewa Lenartowicz - tel. 42 683 17 17 (także SMK)
Agnieszka Tokarska - tel. 42 683 17 14 (staże podyplomowe)
a.tokarska@hipokrates.org

 

RPWDL – rejestr praktyk zawodowych
Beata Krawiec - tel. 42 683 17 42, b.krawiec@hipokrates.org
Joanna Wencel - tel. 42 683 1729, joanna.wencel@oil.lodz.pl

 

Rejestr podmiotów kształcących lekarzy


I piętro, pok.3
(przy schodach)


Elżbieta Sadura - tel. 42 683 17 27, e.sadura@hipokrates.org

 

Ewidencja punktów edukacyjnych

 

I piętro, pok.3
(przy schodach)

Katarzyna Krupska - tel. 42 683 17 60 k.krupska@hipokrates.org

 

Konkursy na stanowiska kierownicze

 

I piętro, pok.3
(przy schodach)

 

Urszula Pruszyńska - tel. 42 683 17 25, u.pruszynska@hipokrates.org

 

KOMISJE, KLUBY, KOŁA

Komisja Bioetyczna:

Anna Marciniak - parter, pok. 2,  tel. 42 683 17 44, bioetyka@oil.lodz.pl

 

Okręgowa Komisja Wyborcza

Elżbieta Sadura - I piętro, pok. 3, tel. 42 683 17 27, e.sadura@hipokrates.org

 

Komisja ds. Legislacji

Magdalena Rydz - I piętro, pok. 8, tel. 42 683 17 09, m.rydz@hipokrates.org

 

Komisja Sportu 

Magdalena Rydz - I piętro, pok. 8, tel. 42 683 17 09, m.rydz@hipokrates.org

 

Komisja Kultury

Iwona Szelewa - I piętro, pok. 8, tel. 42 683 17 01, biuro@oil.lodz.pl

 

Komisji Etyki ORL:

Anna Marciniak - parter, pok. 2,  tel. 42 683 17 44

 

Koło Młodych Lekarzy:

Wojciech Łukomski - I piętro, pok. 9, tel. 42 683 17 15

 

Komisja Bytowa:

Wiesława Legiędź - I piętro, pok. 7, tel. 42 683 17 33

 

Komisja Kształcenia i Funduszy Kształcenia Podyplomowego:

 Pożyczki na kształcenie
Wiesława Legiędź - tel. 42 683 17 33

Staże podyplomowe
Agnieszka Tokarska - tel. 42 683 17 14

Bony edukacyjne
Urszula Pruszyńska tel. 42 683-17-25
Katarzyna Krupska tel. 42 683-17-60

 

Klub Motocyklowy Lekarzy "DoctoRRiders"

Elżbieta Sadura - I piętro, pok. 3, tel. 42 683 17 27, e.sadura@hipokrates.org

 

RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ, SĄD LEKARSKI

Kancelaria Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
i Okręgowego Sądu Lekarskiego:

II piętro, pok. 12 i 13

 

Centrala: 42 682 11 62 lub 682 11 74
lodz.rzecznik@hipokrates.org

lodz.sad@hipokrates.org


kierownik kancelarii: Joanna Romanowska-Krawentek

 

Bożena Szymańska

Anna Korpacka-Mikulska

Agnieszka Zych 

Agnieszka Gasparowicz

 

PISMO PANACEUM I STRONA INTERNETOWA

Pismo Panaceum

Redaktor naczelna
Agnieszka Danowska-Tomczyk  

Sekretariat pisma

Alina Paradowska - tel. 42 683 17 10, panaceum@oil.lodz.pl

 

strona internetowa

 Redaktor strony internetowej OIL:

Justyna Kowalewska

tel. 503025415; 
e-mail: j.kowalewska@oil.lodz.pl

Dział techniczny

Bartłomiej Nowak
II piętro, pok. 10
tel.kom. 668 042 066
e-mail: bartek@oil.lodz.pl

 

Reklama i ogłoszenia

Alina Paradowska - tel. 42 683 17 10

panaceum@oil.lodz.pl

 

RADCY PRAWNI

Dyżury radców prawnych

 

Tel 42 683 17 36 (tylko w godzinach dyżurów)

 

Amadeusz Małolepszy - poniedziałek 14.00 – 16. 00

Jarosław Klimek - wtorek 14.00 – 15. 30

Aleksandra Granosik-Kaczanowska - czwartek 14.00 – 16. 00

Paweł Lenartowicz - piątek 11. 00 – 13. 00

 

RZECZNIK PRASOWY

Rzecznik prasowy OIL w Łodzi

Justyna Kowalewska

tel. 503025415; 
e-mail: j.kowalewska@oil.lodz.pl

POZOSTAŁE

 Pełnomocnik do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów

 Pełnomocnik do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów – dr Emilia Kołodziej-Kowalska

kontakt tel. 668005348

 

Ubezpieczenia OC:

 

pokój nr 3

Urszula Pruszyńska tel. 42 683-17-25


pokój nr 7a

Ewa Arlt tel. 42 683-17-35

Wiesława Legiędź tel. 42 683-17-33

Ilona Wantkiewicz tel 42 683-17-34

 

 

 

DELEGATURY

Piotrków Trybunalski


ZNP
ul. Sienkiewicza 16
97-300 Piotrków Trybunalski
tel.: 044/ 649 17 34

e-mail: piotrkow@hipokrates.org
Sekretariat: Henryka Poprawska
                  Renata Kantorska

Biuro czynne: 
wtorki: godz. 9-16
pozostałe dni: godz. 8-15.30

 

Sieradz


SP ZOZ
ul. Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz
te./fax: 043/ 827 57 23
Sekretariat: Dorota Gawrych

Biuro czynne:
wtorki - bez interesantów
pozostałe dni: godz. 7-15

 

Skierniewice


ul. Rybickiego 8 pok. 327
96-100 Skierniewice
te./fax: 046/ 832 31 47
Sekretariat: Edyta Jankiewicz
                  Agnieszka Litoborska

Biuro czynne:
wtorki: godz. 9-17
pozostałe dni godz. 8-16

 

 

 

GPS 51°44'45.7"N 19°27'33.4"E

Nasze serwisy