Kalendarium wydarzeń

 
Marzec 2019
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kategorie

  • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Nieborowie

Wersja do wydrukuPDF versionEPUB version

Gościem specjalnym zjazdu był Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia, który przedstawił sprawozdanie z prac, jakie prowadzi ministerstwo zdrowia. Minister zapowiedział m.in. działania mające doprowadzić do likwidacji braków kadrowch lekarzy m.in. zwiększenie liczby studentów na Wydziałach Lekarskich uczelni medycznych, przywrócenie stażu podyplomowego, zmiany dotyczące kształcenia podyplomowego, w tym systemu specjalizacji tzn. ograniczenie liczby specjalizacji. Konstanty Radziwiłł zapowiedział też bezpłatne leczenia dla wszystkich u lekarzy POZ, szczepienia finansowane z budżetu państwa, a także zmniejszenie biurokracji w pracy lekarzy, czym zajmuje się już w ministerstwie zespół dr. absurdów.

W programie Zjazdu znalazło się także podsumowanie prac Okręgowego Sądu Lekarskiego, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, która na bieżąco reaguje na problemy lekarzy i lekarzy dentystów w województwie łódzkim. Podjęte zostały także ważne apele:

- Okręgowy Zjazd Lekarzy negatywnie ocenia tryb i sposób wprowadzania zmian organizacyjnych w podmiotach leczniczych województwa łódzkiego. Zdaniem OZL decyzje  o istotnych zmianach co do zakresu  udzielanych przez placówki medyczne świadczeń zdrowotnych podejmowane są bez rzetelnych konsultacji, z pominięciem zatrudnionych lekarzy i organów samorządu lekarskiego. (Apel nr 1)

- Okręgowy Zjazd Lekarzy apeluje o podjęcie zmian w zakresie przepisów prawnych, dotyczących wystawiania recept. Samorząd lekarski domaga się uproszczenia zasad ordynacji leków poprzez zniesienie obowiązku wskazywania poziomu odpłatności leków jak i dodatkowych uprawnień do leków refundowanych na wystawianych przez lekarzy receptach. (Apel nr 2)

- Okręgowy Zjazd Lekarzy  pozytywnie ocenia działania Ministerstwa Zdrowia, zmierzające do zapewnienia osobom starszym bezpłatnych leków i wyrobów medycznych.  Sprzeciw samorządu lekarskiego budzi jednak zakres  prawa do wystawiania recept na bezpłatne leki dla tej grupy społecznej ograniczony do lekarzy POZ i pielęgniarek. (Apel nr 3)

- Okręgowy Zjazd Lekarzy apeluje do lekarzy pełniących funkcje kierownicze o przestrzeganie obowiązku poszanowania zasad etyki lekarskiej w stosunku do współpracowników i podwładnych. (Apel nr 4)

- Okręgowy Zjazd Lekarzy apeluje o zmianę sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Zdaniem samorządu lekarskiego konieczne jest wprowadzenie takich zmian, by w składach komisji konkursowych większość członków posiadała fachowe kompetencje w danej dziedzinie medycyny, a także aby w postępowaniu konkursowym brał udział konsultant wojewódzki w tej dziedzinie medycyny. (Apel nr 5)

- Okręgowy Zjazd Lekarzy po raz kolejny apeluje do Ministra Zdrowia o zmianę przepisów regulujących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów poprzez: przekazanie samorządowi lekarskiemu uprawnień do opracowywania zasad kształcenia podyplomowego; wprowadzenie zasady, że wszelkie formy kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów finansowane przez samorząd lekarski nie stanowią przychodu lekarza podlegającego opodatkowaniu; prowadzenie zasady, że koszty poniesione przez lekarza na kształcenie podyplomowe stanowią dla niego koszty uzyskania przychodu. (Apel nr 6)

- Okręgowy Zjazd Lekarzy apeluje do Ministra Zdrowia o zmianę przepisów prawa w taki sposób, żeby wszelkie czynności medyczne związane ze stwierdzaniem zgonu wykonywali specjalnie powoływani lekarze - koronerzy. (Apel nr 7)

- Okręgowy Zjazd Lekarzy po raz kolejny apeluje do Ministra Zdrowia o zmianę przepisów regulujących specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów m.in. poprzez przekazanie samorządowi lekarskiemu uprawnień do określania liczby lekarzy specjalizujących się i nadzoru nad przebiegiem specjalizacji, a także wynagradzanie kierowników specjalizacji oraz ograniczenie do dwóch liczby jednoczasowych specjalizantów. (Apel nr 8)

- Okręgowy Zjazd Lekarzy apeluje do ministra zdrowia o ustalenie minimalnej płacy dla lekarzy i lekarzy dentystów na poziomie 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw dla lekarzy specjalistów, 200 proc. dla lekarzy bez specjalizacji, 200 proc. dla lekarzy rezydentów, 100 proc. dla lekarzy na stażu podyplomowym. (Apel nr 9)

- Okręgowy Zjazd Lekarzy jednoznacznie opowiada się za zachowaniem wspólnego samorządu lekarzy i lekarzy dentystów. Jednocześnie apeluje o poszanowanie odrębności zawodu lekarza dentysty we wspólnym samorządzie zawodowym, w którym lekarze dentyści stanowią mniejszość. (Apel nr 10)

- Okręgowy Zjazd Lekarzy apeluje o wskazanie w drodze rozporządzenia, minimalnych norm zatrudnienia lekarzy w poszczególnych rodzajach placówek ochrony zdrowia oraz określenia minimalnej płacy zgodnie z wcześniejszymi apelami samorządu lekarskiego. Powinna zostać także wskazana właściwa forma zatrudnienia, uniemożliwiająca tworzenie w tym zakresie patologii w postaci przekraczania czasu pracy dopuszczonego prawem i obciążanie lekarzy dodatkowymi obowiązkami. (Apel nr 11)

XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w oficjalnym stanowisku wyraził też obawę, że na przestrzeni ostatnich lat działania organów władzy publicznej prowadzą do systematycznego pogorszenia funkcjonowania  opieki zdrowotnej. OZL stwierdził, że narzucanie zasad gospodarki rynkowej w ochronie zdrowia nie rozwiązało jakiegokolwiek problemu placówek medycznych, a wręcz przeciwnie doprowadziło do zagubienia podmiotowości pacjentów i ich potrzeb ujmując wszystko we wskaźniki ekonomiczne czy sztywne procedury administracyjne.

W drugim stanowisku Okręgowy Zjazd Lekarzy skrytykował wprowadzenie systemu elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA.  Zdaniem OZL w Łodzi nowe przepisy nie zmieniły pozycji prawnej lekarza w systemie ubezpieczenia społecznego i orzecznictwa o niezdolności do pracy. Lekarz nadal pełni szereg funkcji o charakterze administracyjno-urzędniczym, polegających na skrzętnym wypełnianiu rubryk związanych z danymi osobowymi pacjenta.

Podjęto również siedem osiem uchwał zjazdowych, w tym jedną dotyczącą zmiany regulaminu.

- To już kolejny zjazd w „gorącym” ustawodawczo okresie. Jeszcze nie przyswoiliśmy sobie wszystkich zmian w przepisach, a już są projekty ich nowelizacji. Część merytoryczną Zjazdu poświęciliśmy prawom i obowiązkom lekarzy i lekarzy dentystów wynikających z aktualnych przepisów, mających wpływ na wykonywanie zawodu – mówi Grzegorz Mazur, prezes ORL w Łodzi.

Podczas Zjazdu wręczone zostały także nagrody dla zasłużonych nauczycieli lekarzy.

Treść apeli, stanowisk oraz uchwał w załacznikach.

Data dodania: 14 Kwiecień 2016

Najnowsze wpisy

22 mar 2019

XI Ogólnopolska Konferencja 

„Promieniowanie Jonizujące w Medycynie” PJOMED 2019

 

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia zaprasza do udziału w XI Ogólnopolskiej Konferencji PJOMED 2019 organizowanej w Łodzi dniach 3 4 czerwca 2019 r. 

Więcej informacji na stronie internetowej www.kcor.gov.pl/pjomed2019.

22 mar 2019

„Naucz się wzbudzać zaufanie i budować relacje z pacjentem- efekt Cię ZASKOCZY.

22 mar 2019

I edycja warsztatów w Centrum Symulacji Medycznych CM UMK w Bydgoszczy

w ramach cyklu konferencji naukowo-szkoleniowych „Anestezjologia Interdyscyplinarna”

Organizatorzy cyklu konferencji „Anestezjologia Interdyscyplinarna” i Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy zapraszają na pierwszy w województwie kujawsko-pomorskim i najprawdopodobniej pierwszy w Polsce cykl warsztatów – symulacji z wykorzystaniem symulatorów wysokiej wierności i programów wirtualnej rzeczywistości - dla interdyscyplinarnego personelu medycznego.

Nasze serwisy