Kalendarium wydarzeń

 
Styczeń 2019
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kategorie

  • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Wystawianie recept

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do prawidłowości wystawiania recept przez lekarzy i lekarzy dentystów pozwalam sobie przedstawić następujące stanowisko.

Wystawianie recept przez lekarzy i lekarzy dentystów oparte jest na wymogach zawartych w Rozporządzeniu Min. Zdr. z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich i w umowach z NFZ o upoważnieniu do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom.

Zgodnie z powyższym receptę wystawia lekarz nanosząc w sposób trwały wymaganą treść oraz składając własnoręczny podpis. Przepis pozwala na drukowanie recept, wymagając w takim przypadku jedynie własnoręcznego podpisu lekarza oraz adnotacji „wydruk własny” – na dole recepty.

Każda poprawka dokonywana na recepcie wymaga dodatkowego odciśnięcia pieczątki i podpisu osoby, która receptę wystawiła, a w przypadkach wymienionych w § 16 ust 1pkt 1 lit. a i f oraz pkt 3 i 4 podpisu osoby wydającej lek ( poniżej pełne brzmienie wymienionych punktów). Kwestia różnic graficznych w treści wystawionej recepty, między innymi różnic dotyczących charakteru czy barwy pisma nie stanowi jednoznacznego dowodu na jej sfałszowanie. W przypadku wątpliwości NFZ powinien zwrócić się do lekarza w celu sprawdzenia autentyczności recepty , a po jej potwierdzeniu nie ma podstaw prawnych do kwestionowania takiej recepty.

 

§16.1.Jeżeli na recepcie nie wpisano danych niezbędnych do wystawienia recepty, wpisano je w sposób nieczytelny albo niezgodny z rozporządzeniem, osoba wydająca lek może ją zrealizować w następujących przypadkach:

1) jeżeli na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny lub niezgodny z rozporządzeniem:

a)identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu lub kod uprawnień dodatkowych pacjenta - osoba wydająca lek może określić te dane na podstawie odpowiednich dokumentów dotyczących pacjenta przedstawionych przez osobę okazującą receptę lub po ich uzyskaniu z Funduszu; osoba wydająca lek umieszcza wówczas na recepcie odpowiednią adnotację oraz swój podpis,

f)numer poświadczenia o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej albo numer identyfikacyjny znajdujący się na dokumencie uprawniającym do korzystania ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji oraz symbol państwa, w którym znajduje się instytucja właściwa dla osoby korzystającej ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji - osoba wydająca lek może ustalić te dane na podstawie odpowiednich dokumentów dotyczących pacjenta przedstawionych przez osobę okazującą receptę lub po ich uzyskaniu z Funduszu; osoba wydająca lek umieszcza wówczas na recepcie odpowiednią adnotację oraz swój podpis;

2)jeżeli z wpisanych na recepcie: liczby i wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania i sposobu dawkowania wynikają różne ilości leku, osoba wydająca lek przyjmuje najmniejszą z nich jako ilość leku przepisaną przez lekarza;

3)jeżeli na recepcie wpisano mylnie lub w sposób nieczytelny numer PESEL, osoba wydająca lek może go skorygować na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca lek umieszcza wówczas na recepcie odpowiednią adnotację oraz swój podpis;

4)jeżeli na recepcie wpisano w sposób nieczytelny lub niepełny adres pacjenta, osoba wydająca lek może go skorygować na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca lek umieszcza wówczas na recepcie odpowiednią adnotację oraz swój podpis.

2.Osoba wydająca lek nie dopisuje ani nie poprawia na recepcie żadnych danych niezbędnych do wystawienia recepty z wyjątkiem danych wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. a i f oraz pkt 3 i 4.

 

Prawnik – Paweł Lenartowicz

 

Nasze serwisy