Kalendarium wydarzeń

 
Październik 2019
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kategorie

 • Klub Lekarza przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów na pyszne obiady. Codziennie nowe menu w przystępnych cenach. Członkowie OIL w Łodzi mogą skorzystać także z dofinansowania. Zamów obiad przez specjalny formularz

 • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Staż podyplomowy

Wersja do wydrukuPDF versionEPUB version

Ubezpieczenie dla stażysty

Mając na uwadze zapewnienie komfortu związanego z wykonywaniem  zawodu lekarza, Prezydium ORL w Łodzi podjęło decyzję o sfinansowaniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla wszystkich stażystów odbywających staż od 01.10.2018r do 31.10.2019r.

czytaj więcej >>


 

Procedura dotycząca odbycia stażu

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dn. 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2014, poz. 474) absolwent wydziału medycznego, który po ukończeniu studiów chce podjąć staż podyplomowy zgłasza się do Izby Lekarskiej na terenie której posiada stałe miejsce zamieszkania* z wnioskiem o przyznanie stażu podyplomowego (do pobrania).

Warunkiem skierowania do odbycia stażu podyplomowego jest uzyskanie przez absolwenta Prawa Wykonywania Zawodu (procedura ta jest opisana w zakładce Formalności -> Prawo wykonywania zawodu i uznanie kwalifikacji  -> Prawo dla stażysty).

Wniosek o przyznanie stażu podyplomowego, oraz dokumenty niezbędne do wydania Prawa Wykonywania Zawodu, można składać jednocześnie w biurze OIL w pok. nr 9

*stałe miejsce zamieszkania należy potwierdzić [zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2,  a także art. 40 Ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. nr 1382z 2018. z późn. zm)] zaświadczeniem o zameldowaniu stałym lub czasowym obejmującym okres stażu.

 

Dokumenty należy złożyć do 9 sierpnia. Osoby, które nie będą mogły dotrzymać w/w terminu, a chciałyby rozpocząć staż od października,  proszone są o wystąpienie z pisemnym wnioskiem o przedłużenie terminu składania dokumentów.

 

Najczęściej pojawiające się pytania

 

 

Podmioty stażowe

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów, z którymi może być zawarta umowa o pracę od 1 października 2019 - II TURA

Lista wszystkich podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

 

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi informują, iż zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, stażyści zobowiązani są do odbycia ramowego programu stażu podyplomowego w podmiotach leczniczych, które uzyskały pozytywną opinię Okręgowej Izby Lekarskiej oraz zostały umieszczone na liście placówek uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych. Wyżej wymieniony obowiązek dotyczy również jednostek, które prowadzą staż cząstkowy lub część stażu cząstkowego w ramach podpisanych umów z podmiotami podstawowymi (z którymi stażyści mają zawarte umowy o pracę w ramach realizacji stażu podyplomowego).

Wpisy uzyskane w ramach stażu podyplomowego przez stażystów w podmiotach leczniczych, które nie są uprawnione do prowadzenia staży podyplomowych zostaną uznane za nieważne, co będzie skutkowało nie zaliczeniem stażu podyplomowego przez stażystę lekarza lub lekarza dentystę.

 

 

Kursy stażowe

W ramach realizacji stażu podyplomowego lekarz/ lekarz dentysta zobowiązany jest rwónież do odbycia szkoleń w zakresie:

 • transfuzjologii klinicznej
 • profilaktyki i zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby AIDS
 • ratownictwo medyczne
 • orzecznictwa lekarskiego
 • bioetyki
 • prawa medycznego

Zapisy na kurs odbywają się poprzez stronę: http://wnbikp.umed.lodz.pl/category/stazysci/

Wszelkie pytania dotyczące kursów prosimy kierować do:
Pani Katarzyny Milbrandt
Kierownik Dziekanatu
Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
ul. Żeligowskiego 7/9, 90-752 Łódź
tel. 42 272-51-97
e-mail: katarzyna.milbrandt@umed.lodz.pl

 

Materiały szkoleniowe z bioetyki dla lekarzy stażystów

  

Podstawa prawna

 

Więcej na temat przyznawania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego:  Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
 Zasady odbywania stażu podyplomowego:
1. Art. 15 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152).
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Zasady dotyczące wypisywania recept na stażu.

 

Zasady przeprowadzania LEK/LDEK są uregulowane w:

 1. art. 14a-14e ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.);

 2. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz. U. poz. 903);

 3. Regulaminie porządkowym Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

 

 

Nasze serwisy