Kalendarium wydarzeń

 
Styczeń 2019
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kategorie

  • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Stanisław Ciechowicz

15 kwietnia 2016 roku na cmentarzu przy ul. Ogrodowej w Łodzi pożegnaliśmy Stanisława Ciechowicza. Śp. Stanisław urodził się w 1935 roku we Lwowie. W 1953 roku uzyskał maturę w VIII Liceum ogólnokształcącym w Łodzi i w tym samym roku, po zdaniu egzaminu został przyjęty na studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi.

Podczas studiów pracował społecznie w Zrzeszeniu Studentów Polskich i pełnił funkcję starosty roku. W 1960 roku uzyskał z pierwszą lokatą dyplom ukończenia studiów i w wyniku konkursu został przyjęty do I Kliniki Chorób Wewnętrznych, kierowanej przez Prof. Wacława Markerta, w której pracował do 1987 roku.

W 1964 r. uzyskał Io stopień a w 1967 IIo stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych. W 1971 roku obronił pracę doktorską z zakresu kardiologii i został powołany na stanowisko adiunkta.

W 1978 roku został mianowany docentem kontraktowym i objął funkcję Kierownika Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Od podstaw zorganizował Zakład, prowadząc przez blisko dekadę wykłady i ćwiczenia z medycyny rodzinnej dla studentów VI roku..

Od 1987 roku pracował na stanowisku Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu im. L.Pasteura (Św. Rodziny), gdzie był zatrudniony do końca 2005 roku czyli do czasu likwidacji tego szpitala.

W 1993 roku uzyskał IIo stopień specjalizacji z zakresu organizacji ochrony zdrowia.

Aktywnie zajmował się szkoleniem lekarzy. Pod jego kierunkiem 62 lekarzy uzyskało Io stopień specjalizacji a 25 IIo stopień. Spośród nich 5 zostało ordynatorami oddziałów chorób wewnętrznych.

W latach 1960 – 2001 ogłosił drukiem 57 prac naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach medycznych. Od 1991, a więc niemal od chwili reaktywowania samorządu lekarskiego był jego aktywnym działaczem. W pierwszych latach był członkiem Okręgowego Sądu Lekarskiego, a następnie przez pięć kadencji czyli 20 lat był Zastępcą Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Był członkiem Komisji Etyki oraz Komisji Bioetycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, a także angażował się w pracę kolegium redakcyjnego „Panaceum” i „Gazety Lekarskiej” Przez wiele lat był delegatem na krajowy i okręgowy zjazd lekarzy. W kadencji II i VII był członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi.

Trzykrotnie był wybierany do Rad Społecznych największych łódzkich szpitali: Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.Kopernika, Szpitala Klinicznego Nr 1 im.Sterlinga, oraz I Szpitala Miejskiego im.Sonenberga.

Niezależnie od upływu lat, ciągle pogłębiał swoją wiedzę i poszerzał horyzonty zainteresowań. W roku 2003 ukończył 2-letnie Studia Podyplomowe z zakresu Bioetyki na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a w roku 2007 roczne Studia Podyplomowe z zakresu prawa medycznego na Uniwersytecie Warszawskim.

Niebywała aktywność społeczna śp. Stanisława Ciechowicza wynikała z postawy jakiej hołdował – co chyba najlepiej oddaje cytat z felietonu autorstwa Staszka:

" Prawda zaś jest taka,.... że każdy może i powinien mieć swój wkład w sukcesy samorządu lekarskiego, nie wystarczy stać obok i krytykować – trzeba być w środku i coś po sobie zostawić." I On zostawił – zostawił ogromny dorobek, który został doceniony przez Koleżanki i Kolegów. W uznaniu zasług został uhonorowany

- odznaczeniami ustanowionymi przez samorząd lekarski:

Meritus pro medicis – 2014r.

Zasłużony Nauczyciel Lekarzy – 2007r.

Zasłużony dla samorządu lekarskiego – 2004r.

oraz odznaczeniami państwowymi: Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką honorową Ministra Zdrowia - Za zasługi dla ochrony zdrowia

 

W zmarłym Staszku straciliśmy znakomitego lekarza, bardzo dobrego kolegę i przyjaciela, niezwykle zaangażowanego w sprawy środowiska lekarskiego, ciepłego i serdecznego człowieka. Stasiu, był Osobą nienagannej kultury i taktu. Był Osobą uśmiechu i dobrego słowa, którym zawsze obdarowywał swoich współpracowników, budując atmosferę rodzinnej otwartości i wzajemnej życzliwości. Odszedł skromny i dobry człowiek. Takim pozostanie w naszej pamieci na zawsze.

 

Grzegorz Mazur

prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi

Nasze serwisy