Kalendarium wydarzeń

 
Marzec 2019
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kategorie

  • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Sprawozdania statystyczne Ministra Zdrowia za 2018 rok

Wersja do wydrukuPDF versionEPUB version

Sprawozdania statystyczne Ministra Zdrowia za 2018 rok

nadzorowane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

(dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie woj. łódzkiego)

 

Formularze sprawozdań do pobrania dostępne są na stronie: https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/formularze/

 

 

Symbol i nazwa sprawozdania

 

Podmioty zobowiązane do przekazania

danych

Termin przekazania

MZ-88

Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

WSZYSTKIE PODMIOTY wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa

1 marca

2019 r.

MZ-89

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

WSZYSTKIE PODMIOTY wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa

1 marca

2019 r.

MZ-11

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ,  indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych mające kontrakty na opiekę profilaktyczną nad dziećmi

do lat 3

29 marca

2019 r.

MZ-13

Sprawozdanie o leczonych
w poradni gruźlicy i chorób płuc

podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w  zakresie chorób płuc i gruźlicy

16 lutego

 2019 r.

MZ-14

Sprawozdanie o leczonych
w poradni skórno-wenerologicznej

podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową

1 marca

2019 r.

MZ-15

Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych

podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia

psychicznego

28 lutego

2019 r.

MZ-19

Sprawozdanie z działalności zespołu leczenia środowiskowego

podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia środowiskowego/domowego

15 lutego

 2019 r.

MZ-24

Roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa

15 lutego

2019 r.

MZ-29

Sprawozdanie o działalności szpitala
ogólnego

podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych

15 lutego

2019 r.

MZ-29A

Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej

podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i hospicyjnej

15 lutego

2019 r.

MZ-30

Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej

podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego, leczenia odwykowego, rehabilitacji narkomanów z wyłączeniem szpitali ogólnych

15 lutego

2019 r.

MZ-06

Sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach

podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną

30 września

2019 r.

MZ Szp-11

Karta statystyczna szpitalna ogólna

szpitale – przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w których podmiot wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenie szpitalne

raz w miesiącu do 20 dni

po okresie sprawozdawczym

Sprawozdania finansowe

MZ-BFA UW

oraz

struktura zobowiązań

 

samodzielne publiczne zakłady opiekizdrowotnej,jednostkibudżetowe,instytutybadawcze orazspółki kapitałowe utworzone przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lubuczelnię medyczną, w której łączny ich udział wynosi co najmniej 51% kapitału zakładowego

raz na kwartał

do 27 dni

po okresie sprawozdawczym

 

Załącznik nr 1 do pisma RPS-VI.0442.1.2019

dokumenty do pobrania: 
Data dodania: 9 Styczeń 2019

Najnowsze wpisy

22 mar 2019

XI Ogólnopolska Konferencja 

„Promieniowanie Jonizujące w Medycynie” PJOMED 2019

 

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia zaprasza do udziału w XI Ogólnopolskiej Konferencji PJOMED 2019 organizowanej w Łodzi dniach 3 4 czerwca 2019 r. 

Więcej informacji na stronie internetowej www.kcor.gov.pl/pjomed2019.

22 mar 2019

„Naucz się wzbudzać zaufanie i budować relacje z pacjentem- efekt Cię ZASKOCZY.

22 mar 2019

I edycja warsztatów w Centrum Symulacji Medycznych CM UMK w Bydgoszczy

w ramach cyklu konferencji naukowo-szkoleniowych „Anestezjologia Interdyscyplinarna”

Organizatorzy cyklu konferencji „Anestezjologia Interdyscyplinarna” i Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy zapraszają na pierwszy w województwie kujawsko-pomorskim i najprawdopodobniej pierwszy w Polsce cykl warsztatów – symulacji z wykorzystaniem symulatorów wysokiej wierności i programów wirtualnej rzeczywistości - dla interdyscyplinarnego personelu medycznego.

Nasze serwisy