Kalendarium wydarzeń

 
Czerwiec 2019
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
3
4
5
6
7
8
9
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kategorie

  • Klub Lekarza przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów na pyszne obiady. Codziennie nowe menu w przystępnych cenach. Członkowie OIL w Łodzi mogą skorzystać także z dofinansowania. Zamów obiad przez specjalny formularz

  • Rząd nie realizuje postulatów z "Porozumień Szumowskiego", dlatego 1 czerwca tysiące lekarzy z całej Polski wyszło na ulicę i wzięło udział w manifestacji w Warszawie, żeby pokazać determinację w walce o wzrost finansowania w ochronie zdrowia.

  • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Prezydium ORL w Łodzi ws. anestezjologii w szpitalu im. Kopernika

Wersja do wydrukuPDF versionEPUB version

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi podjęło stanowisko, w którym wyraziło zaniepokojenie sygnałami dotyczącymi polityki kadrowej prowadzonej przez Dyrektora Centrum Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi przy obsadzie lekarzy w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz poprosił dyrekcję  o wyjaśnieniaw tej sprawie. (pełna treść poniżej)

Wojciech Szrajber, dyrektor szpitala w odpowiedzi na stanowisko Prezydium ORL w Łodzi zapewnił, że wszyscy lekarze zatrudnieni na oddziale "posiadają uprawnienia zawodowe oraz niezbędne kwalifikacje do wykonywania czynności lekarza anestezjologii". Konkursy ofert organizowane są w celu uzupełnienia kadr, a nie zastąpienia obecnych lekarzy etatowych, a "wymogi konkursów są zgodne z przedmiotowym prawem".  Dyrektor poinformował również, że chorzy w "Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. Kopernika w Łodzi znajdują się pod właściwą i rzetelną opieką, zgodną z powszechnie panującym prawem oraz wymaganiami wiedzy medycznej. Mimo to, mając na uwadze dobro i spokój pacjentów, zwrócił się do Łódzkiego Oddziału NFZ oraz Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie anestezjologii i intesywnej terapii z prośbą o podjęcie kontroli celem weryfikacji i potwierdzenia prawidłowości świadczonych usług  z zakresu anestezjologii".

Na łamach "Dziennika Łódzkiego" ukazał się artykuł pt. "Anestezjolodzy twierdzją, że w szpitalu im. Kopernika w Łodzi jest niebezpiecznie", w którym opublikowano jedynie fragment Stanowiska Prezydium ORL w Łodzi, który zniekształcił obowiązujące przepisy i mógł wprowadzić Czytelników w błąd. Poniżej pełna treść Stanowiska Prezydium ORL w Łodzi

 

"Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi wyraża zaniepokojenie sygnałami dotyczącymi polityki kadrowej prowadzonej przez Dyrektora Centrum Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi przy obsadzie lekarzy w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz prosi w tej sprawie o wyjaśnienia.

Zaniepokojenie budzi to, że Centrum przystępuje do umów o świadczenia medyczne z podmiotami (konkurs ofert 35/3/NO/2018 rozstrzygnięty w dniu 30.07.2018 r.), jak również rozpisuje konkursy ofert (konkurs ofert 44/NO/2018 z 8.08.2018 r.), których warunki mogą być sprzeczne z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16.12.2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz.U. z 2016 r. poz. 2218).

Chodzi tu przede wszystkim o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarzy nie będących specjalistami w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii mających jedynie uprawnienia do znieczulania pacjentów ocenionych w skali ASA I-III, jak również brak doświadczenia w pracy w centrum urazowym. Może to godzić we właściwe zabezpieczenie pacjentów. Pacjenci Centrum Urazowego zwykle są w stanie bardzo ciężkim w skali ASA IV-V z obrażeniami wielonarządowymi. Stąd bardzo ważnym jest, aby kadra lekarska była dobrana w sposób staranny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Przede wszystkim, aby lekarze bez specjalizacji wykonywali czynności pod nadzorem lekarza specjalisty i pod nadzorem specjalisty podejmowali pracę w Oddziale Intensywnej Terapii. Przy czym nadzór ten powinien być faktyczny, rzetelny a nie fasadowy. Lekarz bez specjalizacji nie może być pozostawiony sam. Nie należy bowiem zapominać, że pomimo pełnego prawa do wykonywania zawodu są to osoby niedoświadczone, w trakcie nauki. Lekarze rezydenci choć stanowią ogromne wsparcie dla kadry szpitala przede wszystkim muszą się uczyć. Specjaliści natomiast muszą dbać, aby tenże młody lekarz w przyszłości mógł samodzielnie wykonywać zabiegi i czynić to w zgodnie z wiedzą i sztuką medyczną. Wymaga tego § 8 ww. Rozporządzenia, gdzie wskazano literalnie, kto może udzielać świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezji, polegające na wykonywaniu znieczulenia ogólnego oraz znieczulenia regionalnego: zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego.

Niepokojącym jest również to, że Dyrektor Centrum ogłosił konkursy na świadczenie usług anestezjologicznych pomimo trwających rozmów z dotychczas zatrudnionymi lekarzami. Taka sytuacja z uwagi na wzajemną lojalność między toczącymi rozmowy nie powinna mieć miejsca. Zatrudnieni lekarze mogą czuć się pominięci a w kontekście istniejących różnic w wynagradzaniu między lekarzami kontraktowymi a lekarzami etatowymi i odmowie podwyżki tym ostatnim wręcz dyskryminowani. Nie mając wpływu na politykę kadrową Dyrektora Centrum pragnę wskazać, że dotychczas zatrudnieni lekarze to przede wszystkim doświadczenie, znajomość szpitala i funkcjonujących w nim procedur oraz znajomość personelu. Wszystko to ułatwia odnalezienie się w sytuacjach kryzysowych i usprawnia organizację pracy. Wdrażanie całkowicie nowych zespołów lekarzy, zupełnie obcych, z zewnątrz w istniejącą strukturę może być kosztowne, a także może niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie oddziału. Dlatego też apelujemy o wysłuchanie każdej ze stron i wsłuchanie się w przedstawiane argumenty, gdyż często rozwiązanie ekonomicznie uzasadnione może odbić się na innych sferach, w tym na jakości udzielanych pacjentom świadczeń.

W trosce o to, aby najwyższym nakazem etycznym lekarza było dobro chorego – salus aegroti suprema lex esto, otrzymując informacje o tym, że zdarzają się sytuacje, które mogą w ten nakaz godzić, jako reprezentujący samorząd lekarski prosimy o wyjaśnienie podniesionych w niniejszym piśmie problemów i podjęcie środków, zapewniających właściwą, rzetelną i faktyczną opiekę pacjentów w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem oraz wymaganiami wiedzy medycznej i doświadczenia życiowego, a także z poszanowaniem praw i interesów lekarzy niosących pomoc pacjentom na co dzień."

Data dodania: 24 Sierpień 2018

Najnowsze wpisy

17 cze 2019

Klub Lekarza w Łodzi zaprasza miłośników prozy i poezji na  Wieczór Autorski  Profesora  Marka  Pawlikowskiego, specjalisty endokrynologii, współtwórcy neuroendokrynologii, ale przede wszystkim humanisty. Profesor tworzy wiersze i krótkie opowiadania, przez kilka lat przewodniczył też Unii Polskich Pisarzy Lekarzy.

 

12 cze 2019

Okręgowy Zjazd Lekarzy apeluje do wszystkich członków OIL w Łodzi

11 cze 2019

W piśmie z 29 maja 2019 r. do Prezesa NRL Andrzeja Matyji, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Król zwrócił się z prośbą o rozpowszechnienie wśród lekarzy informacji na temat roli cholesterolu w patogenezie chorób sercowo-naczyniowych i znaczenia farmakoterapii w zapobieganiu zawałów serca i udarów mózgu.

Nasze serwisy