Kalendarium wydarzeń

 
Marzec 2019
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kategorie

  • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Z posiedzenia Delegatury Łódzkiej – 5.10.2016

Wersja do wydrukuPDF versionEPUB version

We wtorek 5 października br., w salach Klubu Lekarza, odbyło się pierwsze po wakacjach zebranie delegatów - członków Delegatury Łódzkiej. Głównym, zaplanowanym tematem zebrania, które prowadził wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej - Grzegorz Krzyżanowski, były ostatnio wprowadzone zmiany w prawie medycznym.

Mec. Paweł Lenartowicz, radca prawny OIL mówił o nowelizacji przepisów ustawy o działalności leczniczej (omawialiśmy je szczegółowo na łamach „Panaceum” nr 8-9/2016 r.) oraz o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, w tym ostatnim przypadku koncentrując się na zmianach dotyczących tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta, a także wprowadzeniu do przepisów pojęcia telemedycyny. O ile to pierwsze zagadnienia było dość szeroko nagłośnione, o tyle ta druga sprawa nie jest powszechnie znana. Tymczasem w art. 2, pkt. 4 ustawy rozszerzono dotychczasową definicję zawodu lekarza o możliwość wykonywania świadczeń zdrowotnych „także za pośrednictwem systemów  teleinformatycznych lub systemów łączności”, a w art. 42 dodano, że lekarz może orzekać o stanie zdrowia pacjenta nie tylko po uprzednim, osobistym jego zbadaniu, ale także za pośrednictwem tych systemów.

Z kolei Lidia Klichowicz oraz Izabela Banaś dokładnie omówiły zasady wystawiania recept na bezpłatne leki dla pacjentów 75+, które przysługują na podstawie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 18 marca 2016 r., która wprowadziła dodatkowy art. 43a (zasady te omówiliśmy w „Panaceum” nr 8-9/2016 r.). Koleżanki zwróciły szczególną uwagę, iż recepty te mogą jedynie wystawiać lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (i to też z pewnymi wyjątkami), co powoduje wiele nowych problemów w kontaktach lekarz POZ - lekarz specjalista, wymagających rozwiązania.

G. Krzyżanowskiego poinformował o obecności ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła na posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej 1 września br. Minister zapowiedział w czasie tej wizyty m.in. przywrócenie stażu podyplomowego, zwiększenie liczby rezydentur oraz limitów przyjęć na studia medyczne, opracowanie standardów medycznych, a także stworzenie sieci szpitali. Na posiedzeniu NRL, G. Krzyżanowski podjął z ministrem zdrowia dyskusję na temat wynagrodzeń lekarzy i zaapelował o ich wzrost, prezentując dane o ich rzeczywistych zarobkach osiąganych na etatach. Podkreślił, że planowany przez MZ wzrost wydatków na ochronę zdrowia do poziomu 6% PKB dopiero w 2025 r., nie doprowadzi do poprawy sytuacji, a wręcz przeciwnie - pogłębi poczucie zagrożenia wśród pacjentów i pracowników ochrony zdrowia.

Do informacji G. Krzyżanowskiego nawiązał Jacek Wilkosz, szef komórki zakładowej OZZL w WSS im. Kopernika w Łodzi, który zrelacjonował krótko przebieg manifestacji pracowników ochrony zdrowia, jaka odbyła się 24 września w Warszawie, a następnie odniósł się do sytuacji kadrowej w swoim szpitalu, która była tematem ostatnich doniesień medialnych. Stwierdził, iż podawana w informacjach wysokość zarobków lekarzy, zatrudnionych w „Koperniku” zdecydowanie mija się z prawdą, co potwierdza analiza, jakiej dokonał związek. W czasie posiedzenia mówiono również o potrzebie ustawowego ograniczenia czasu pracy lekarzy, odnosząc się do odnotowanych przypadków śmierci doktorów z przepracowania i konieczności wprowadzenia elektronicznego systemu obiegu informacji w systemie ochrony zdrowia (między poszczególnymi placówkami zdrowotnymi, ale też gabinetami lekarskimi i aptekami), dyskutowano również o próbach wyprowadzenia lekarzy dentystów z izb lekarskich.

Przewodniczący Delegatury Łódzkiej OIL – G. Krzyżanowski

 

 

Następne zebranie Delegatury Łódzkiej OIL odbędzie się 1 grudnia 2016 – w czwartek – o godz. 18.00

Data dodania: 21 Październik 2016

Najnowsze wpisy

22 mar 2019

XI Ogólnopolska Konferencja 

„Promieniowanie Jonizujące w Medycynie” PJOMED 2019

 

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia zaprasza do udziału w XI Ogólnopolskiej Konferencji PJOMED 2019 organizowanej w Łodzi dniach 3 4 czerwca 2019 r. 

Więcej informacji na stronie internetowej www.kcor.gov.pl/pjomed2019.

22 mar 2019

„Naucz się wzbudzać zaufanie i budować relacje z pacjentem- efekt Cię ZASKOCZY.

22 mar 2019

I edycja warsztatów w Centrum Symulacji Medycznych CM UMK w Bydgoszczy

w ramach cyklu konferencji naukowo-szkoleniowych „Anestezjologia Interdyscyplinarna”

Organizatorzy cyklu konferencji „Anestezjologia Interdyscyplinarna” i Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy zapraszają na pierwszy w województwie kujawsko-pomorskim i najprawdopodobniej pierwszy w Polsce cykl warsztatów – symulacji z wykorzystaniem symulatorów wysokiej wierności i programów wirtualnej rzeczywistości - dla interdyscyplinarnego personelu medycznego.

Nasze serwisy