Kalendarium wydarzeń

 
Styczeń 2019
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kategorie

  • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Z posiedzenia Delegatury

Wersja do wydrukuPDF versionEPUB version

9 września br. (2015r) o godz. 18.00 w siedzibie Okręgowej Izby lekarskiej w Łodzi odbyło się pierwsze po wakacjach posiedzenie lekarzy - delegatów Delegatury Łódzkiej. Głównym tematem spotkania była tajemnica lekarska. Choć problem tajemnicy zawodowej był wielokrotnie omawiany i wydaje się, że dla nas lekarzy „nie stanowi już żadnej tajemnicy”, to warto do niego wrócić. Dlaczego? Dlatego, że mamy do czynienia z zamachem ustawodawcy na jeden z zasadniczych elementów opartej na zaufaniu relacji lekarz - pacjent - na tajemnicę lekarską. Brzmi groźnie.

Dla wykazania, że obawy nie są bezpodstawne, warto przytoczyć stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w wprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw – przepisów mających zmienić tajemnicę lekarką w atrapę: „Mimo, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 30.07.2014 r. (sygn. K 23/11) z dezaprobatą odniósł się do aktualnych rozwiązań prawnych w zakresie kontroli działalności policji i służb specjalnych, to senacki projekt proponuje dalsze osłabienie gwarancji tych tajemnic, a tym samym nie stanowi właściwego wykonania wspomnianego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Stwarza to pole do jeszcze większych nadużyć w ramach prowadzenia działalności operacyjnej przez Policję oraz służby''. Czego można się obawiać? Mianowicie tego, że senacki projekt ustawy daje państwu instrumenty do poddawania lekarzy (i innych zawodów zaufania publicznego) różnym metodom inwigilacji jak podsłuch, zbieranie danych o lokalizacji telefonów komórkowych, itd. Osobą oceniającą, czy zebrany w ten sposób materiał jest objęty tajemnicą zawodową, będzie funkcjonariusz policji, służb bezpieczeństwa, czy innych tego typu instytucji. Co ważne, lekarze poddani różnym metodom działania operacyjnego nie zostaną poinformowani, że byli poddani inwigilacji. Jako lekarze z pewnością nie możemy tego zaakceptować, gdyż: „Takie rozwiązania nie dadzą pogodzić się z zasadami demokratycznego państwa, albowiem czynią tajemnicę zawodową fikcją. Tajemnica zawodowa stanowi gwarancję stosunku zaufania, który jest podstawą wykonywania zawodów zaufania publicznego. Zaufanie pacjenta do lekarza, tak jak i klienta do adwokata, ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego prowadzenia leczenia lub sprawy sądowej. Jedynie pacjent i klient mający pewność, że informacje przekazywane lekarzowi czy adwokatowi są poufne, przekaże je w sposób pełny i wyczerpujący, a więc taki, który umożliwi należyte udzielenie pomocy lekarskiej czy prawnej''. Ze stanowiskiem obu izb, skierowanym do Sejmu i Senatu w ramach protestu wobec proponowanych zmian, zapoznał delegatów kolega Grzegorz Krzyżanowski, komentując: „każdy z nas może być przesłuchiwany i podsłuchiwany dowolnie”. Była to smutna konstatacja, rodząca pytanie: czy w tym szaleństwie jest metoda? Działania, mające być wyrazem sprzeciwu środowiska lekarskiego wobec proponowanych zmian, podjęła Naczelna Rada Lekarska, która na posiedzeniu 4 września br. rozpatrzyła projekt apelu do ministra zdrowia o zapewnienie ochrony tajemnicy lekarskiej. Czy uda się zastopować wprowadzenie jeszcze w tej kadencji parlamentu, tych budzących oburzenie przepisów? Nie wiadomo. Z pewnością należy zrobić wszystko, aby nie dopuścić do ich uchwalenia. Niestety, to nie jedyny problem z tajemnicą lekarską. W dalszej części posiedzenia mecenas Jarosław Klimek, omawiając różne aspekty tajemnicy lekarskiej, wskazał na występowanie znacznych trudności interpretacyjnych - co jest zasadą, a co wyjątkiem, jeśli chodzi o zwolnienia z tajemnicy. Generalnie, jako wskazówkę, należy przyjąć, że wszystkie wyjątki trzeba interpretować ściśle zawężająco. Warto jeszcze raz przypomnieć, że tajemnicą lekarską objęte są wszystkie informacje związane z pacjentem i uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu. Są to nie tylko informacje dotyczące zdrowia i choroby, ale wszystkie informacje, jakie lekarz uzyskał na temat pacjenta, w tym dotyczące życia osobistego, zawodowego, sytuacji finansowej, rodzinnej, itd. Nie ważne jest także źródło tych informacji i sposób ich uzyskania: czy pośrednio, czy bezpośrednio, od innych lekarzy, z dokumentacji, od samego pacjenta, rodziny – podlegają tajemnicy lekarskiej.

Warto wspomnieć o jeszcze jednym, zasygnalizowanym przez dr Krzyżanowskiego problemie pojawiającym się w aktach prawnych, regulujących działanie innych zwodów medycznych. Mianowicie, z jednej strony mamy do czynienia z próbą „podłączenia” pod pojęcie tajemnicy lekarskiej tajemnicy innych zawodów (np. fizjoterapeutów), z drugiej, z próbą poszerzenia dostępu do źródeł informacji o pacjencie, np. do dokumentacji medycznej, dla zawodów jak ratownicy medyczni, czy fizjoterapeuci, w zakresie, w jaki powinien być dostępny wyłącznie lekarzowi. Takie działanie ustawodawcy należy również ocenić negatywnie.

Moim zdaniem, wskazane problemy stanowią wyraz pewnej polityki państwa, która poprzez zanegowanie tradycyjnych atrybutów zawodu lekarskiego, jak np. tajemnica, ma na celu ograniczenie autonomii lekarza i sprowadzenie go do roli urzędnika. Na taki zamach nie możemy się zgodzić.

 

Bogumiła Kempińska-Mirosławska, delegatka VII kadencji ORL w Łodzi

Data dodania: 6 Październik 2015

Najnowsze wpisy

9 sty 2019

Sprawozdania statystyczne Ministra Zdrowia za 2018 rok

nadzorowane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

18 gru 2018

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi, wspólnie z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie prowadzą kampanię społeczną #Wspólneświęta. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na problem pozostawiania starszych osób na szpitalnych oddziałach w święta Bożego Narodzenia. Każdego roku w szpitalach na Wigilię pozostają seniorzy, którzy ze względu na stan zdrowia mogliby zostać wypisani do domu. Tylko nie ma kto się nimi zająć.

Nasze serwisy