Kalendarium wydarzeń

 
Grudzień 2018
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kategorie

  • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

spotkanie delegatury 18 września 2014

Wersja do wydrukuPDF versionEPUB version

Pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie koleżanek i kolegów delegatów z Delegatury Łódzkiej, które odbyło się 18 września 2014 r., miało interesujący, ale też burzliwy przebieg. W salach Klubu Lekarza w Łodzi zgromadziło się ponad czterdziestu delegatów, reprezentujących większość terenowych zespołów Okręgowej Izby Lekarskiej. Zebraniu przewodniczył szef Delegatury Łódzkiej, wiceprezes ORL – Grzegorz Krzyżanowski.

Na wstępie spotkania koleżanki i koledzy minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego w czerwcu delegata z Łodzi – lek. Przemysława Knasta (wspomnienie o nim zamieszczono na s. 40 „Panaceum” Nr 10/2014).

Tematem wiodącym zebrania były trzy akty prawne z „pakietu onkologiczno-kolejkowego”, czyli znowelizowane ustawy o konsultantach, o zawodzie pielęgniarki i położnej oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które Sejm uchwalił 22 lipca, a Prezydent RP podpisał 12 sierpnia 2014 r. Wprowadzają one istotne zmiany organizacyjne i prawne dla wszystkich podmiotów leczniczych funkcjonujących w ochronie zdrowia, niezależnie od ich formy organizacyjnej czy organu

założycielskiego. Celem najważniejszej z tych ustaw, czyli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

(której przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2015 r.), jest m.in.:

– podniesienie standardu opieki nad pacjentem onkologicznym,

– ulepszenie zarządzania listami oczekujących na świadczenia zdrowotne oraz zarządzania procesem zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, – zmiana usytuowania i funkcjonowania NFZ, w tym przekazanie taryfikacji świadczeń (czyli ich wyceny) do niezależnej instytucji,

– budowanie map potrzeb zdrowotnych (na szczeblu ogólnopolskim i regionalnym), które staną się podstawą do opracowania programów polityki zdrowotnej, mających służyć zmniejszeniu nierówności w opiece zdrowotnej.

Uczestnikiem spotkania był prezes ORL – Grzegorz Mazur, który przekazał informacje dotyczące wprowadzenia tzw. Pakietu kolejkowego i onkologicznego na podstawie informacji uzyskanych podczas seminarium „Konsekwencje wprowadzenia nowych ustaw w sektorze służby zdrowia”, jakie odbyło się

w Warszawie 8 września br. Istotne obowiązki i zadania, jakie nakłada przywołana ustawa na lekarzy, omówił mec. Paweł Lenartowicz, radca prawny OIL, posługując się konkretnymi przykładami, z których w tym miejscu warto przytoczyć:

– lekarz bez osobistego badania będzie mógł wystawić receptę i wydać osobie wskazanej przez pacjenta,

– każdy podmiot leczniczy będzie zobowiązany co miesiąc sporządzać elektroniczne raporty z prowadzonych list oczekujących na udzielanie świadczeń, co umożliwi ich weryfikację,

– możliwe będzie zamawianie wizyt u lekarza drogą elektroniczną,

– lekarz POZ, w przypadku podejrzenia nowotworu, będzie wystawiał kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, będącą przepustką do wejścia na tzw. szybką ścieżkę onkologiczną,

– przy zawieraniu umów na świadczenia preferowana będzie ciągłość udzielania świadczeń,

– promowana będzie kompleksowość udzielania świadczeń, co eliminuje małe podmioty na rzecz dużych, tworzących np. konsorcja,

– rozszerzenie listy specjalistów, do których potrzebne będzie skierowanie od lekarza POZ.

W podsumowaniu tych informacji, prezes powiedział, że bez wskazania źródeł finansowania jest to projekt utopijny, a prowadzący zebranie potwierdził te uwagę, przedstawiając sytuację w swojej dziedzinie

– urologii. W dyskusji głos zabrała Ewa Kralkowska, przewodnicząca Komisji ds. Legislacji ORL, która zaproponowała podjęcie akcji informacyjnej, przybliżającej lekarzom zagadnienia dotyczące „pakietu”.

(Więcej informacji w części publicystycznej – na łamach pisma Panaceum nr 10/2014).

 

W części dotyczącej spraw różnych, najwięcej miejsca zajęła dyskusja dotycząca podniesienia składki członkowskiej na izby lekarskie od 1 stycznia z 40 zł do 60 zł. Wiele krytycznych uwag skierowano pod adresem członków Naczelnej Rady Lekarskiej, którzy przegłosowali uchwałę w tej sprawie na posiedzeniu

NRL w dniu 5 września br., a także osobiście prezesa Macieja Hamankiewicza, którego listy kierowane do lekarzy i lekarzy dentystów (z 8 i 16 września br. – dostępne na www.nil.org.pl), były mało przekonujące (więcej na łamach Panaceum nr 10/2014 s. 11).

Kolejną sprawę bulwersującą środowisko przedstawiła Halina Kołodziejczyk, która zapoznała zebranych – w ślad za pismem lekarzy skierowanym do zastępcy dyrektora tej placówki, a OIL przekazanym do wiadomości – z sytuacją w Oddziale Chorób Wewnętrznych A (D6) i Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym

(D3) ZZOZ – Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, gdzie planuje się wprowadzić pojedyncze obsady lekarskiej na dyżurach dla obydwu oddziałów. Wywiązała się dyskusja, w której delegaci potwierdzali stosowanie takich praktyk także w innych placówkach. Do wiadomości prezesa przekazano również dwa inne pisma dotyczące szpitala w Łagiewnikach, skierowane do marszałka województwa łódzkiego, będące pokłosiem kontroli przeprowadzonej przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc – prof. Iwonę Grzelewską-Rzymowską.

 

Grzegorz Krzyżanowski

Zapraszam na kolejne spotkanie Delegatury Łódzkiej- dnia 29 października 2014 roku (środa) o godz. 18.00

Data dodania: 8 Styczeń 2015

Nasze serwisy