Kalendarium wydarzeń

 
Grudzień 2018
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kategorie

  • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Jakie przepisy regulują powoływanie kierowników oddziałów szpitalnych?

- ustawa z 30 sierpnia 1990 roku o zakładach opieki zdrowotnej przewiduje, w art. 44a, powoływanie ordynatorów w drodze konkursów;

- oddziałami szpitalnymi kierować mogą wyłącznie ordynatorzy powołani w drodze konkursu, którego zasady regulowane są w ustawie o zoz i przepisach wykonawczych do tej ustawy (rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 19 sierpnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U. nr 115, poz, 749 ze zm.);
- powołanie kierownika oddziału w miejsce ordynatora z pominięciem procedury konkursowej jest sprzeczne z ustawą o zoz i stanowi próbę obejścia przepisów tej ustawy. Czynność taka musi być zatem traktowana – zgodnie z art. 58 § 1 Kc – jako nieważna.
Chciałbym również wskazać, że procedura zawierania umów o pracę z ordynatorami wyłonionymi w drodze konkursu jest niejednolita i często wadliwa. Powoduje to znaczne trudności w ocenie sytuacji prawnej takich lekarzy w szczególności po upływie kadencji, na jaką zostali powołani lub w razie rozwiązania przez nich umowy o pracę.

 

Jarosław Klimek
radca prawny

 

opinia wydana 4 kwietnia 2008 r.

Nasze serwisy