Kalendarium wydarzeń

 
Grudzień 2018
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kategorie

  • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Podmioty lecznicze, które zobowiązane są do stosowania przepisu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, mogą udzielić zamówienia na udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez obie strony. Wyboru dokonuje się w trybie konkursu ofert, do którego stosuje się odpowiednio zasady obowiązujące przy prowadzeniu konkursów ofert przez NFZ. Z przyjmującym zamówienie wyłonionym w trybie konkursu ofert udzielający zamówienia zawiera umowę na czas udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub na czas określony. Umowa nie może być zawarta na okres krótszy niż 3 miesiące, chyba że rodzaj i liczba świadczeń zdrowotnych uzasadniają zawarcie umowy na okres krótszy.

Przepisy te wprowadzają podobną konstrukcję, jak udzielenie zamówienia na świadczenia w art. 35 a ustawy o zoz. Umowy o udzielenie zamówienia zawarte na podstawie art. 35a ustawy o zoz wykonywane w dniu 1 lipca 2011 roku zachowują ważność po tym dniu przez okres, na jaki zostały zawarte.

Nasze serwisy