Kalendarium wydarzeń

 
Styczeń 2019
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kategorie

  • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Lek. dent. Małgorzata Kaczmarska

 

Lek. dent. Małgorzata Kaczmarska - Banasiak z samorządem lekarskim związana była od momentu jego reaktywacji w 1989 r. Współtworzyła zręby izbowych struktur. Z wielkim zaangażowaniem i poczuciem zaszczytu uczestniczyła w realizacji tych nowych zadań. Z jednakową energią zajmowała się sprawami istotnymi dla środowiska (np. utworzeniem sieci placówek, które poprowadzą staże podyplomowe dla lekarzy dentystów), jak i tymi, które służyły budowaniu struktur izbowych i tworzeniu materialnej infrastruktury Izby.

 

Samorządowi lekarskiemu poświęcała bardzo dużo czasu.

 

W przypadku Małgosi, działalność na rzecz środowiska nie ograniczała się jednak tylko do uczestniczenia w obradach gremiów, których była członkiem. Jej aktywność to „tony” podpisanych dokumentów, organizowanie szkoleń, szukanie budynku na siedzibę łódzkiej OIL. To również reprezentowanie Izby na zewnątrz, poprzez uczestniczenie w różnych medycznych wydarzeniach – od odwiedzin strajkujących, głodujących lekarzy w szpitalach, poprzez kongresy o międzynarodowym zasięgu, a także praca w komisjach egzaminacyjnych na specjalizacje stomatologiczne.

 

Ta Jej aktywność była doceniana przez Koleżanki i Kolegów. W trakcie dwudziestoletniego okresu pracy w Izbie przez szesnaście lat (cztery kadencje) była wybierana na wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi ds. stomatologii. Pełniła również funkcję sekretarza łódzkiej Rady oraz przewodniczyła Komisji Stomatologicznej i Komisji ds. Rejestru i Praw Wykonywania Zawodu Lekarza i Lekarza Dentysty. Prężnie działała także w strukturach Naczelnej Izby Lekarskiej, pełniąc w trzeciej kadencji funkcję zastępcy sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej. Robiła to wszystko, gdyż przyświecała Jej dewiza: „trzeba brać sprawy w swoje ręce, bo nieobecni nie mają racji".

 

Podsumowując, we wspomnieniach do kroniki łódzkiej Izby, swoją dwudziestoletnią pracę w samorządzie stwierdziła, że: „Jeżeli udało się załatwić kilka spraw i pomóc kilku osobom, to warto było poświęcić czas dla Koleżanek i Kolegów". Jako swoją osobistą korzyść, wynikającą z pracy w Izbie Lekarskiej, traktowała to, że dzięki niej poznała wielu wspaniałych i mądrych ludzi.

 

Pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

 

 

 

Grzegorz Mazur

 

***

 

27 maja 2017 r. zmarła lek. dent. Małgorzata Kaczmarska - Banasiak

 

Małgorzata Jadwiga Kaczmarska - Banasiak urodziła się 26 października 1952 w Łodzi, gdzie spędziła dzieciństwo oraz uczęszczała do szkół. Po maturze zdała na Wydział Stomatologiczny łódzkiej Akademii Medycznej, którą ukończyła w 1978 r., otrzymując dyplom lekarza dentysty. Staż podyplomowy odbywała w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zgierz, z którą to placówką związała się na wiele lat. W 1984 r. uzyskała pierwszy stopień specjalizacji ze stomatologii dziecięcej, a w 1992 r. - drugi stopień. W latach 1985 - 2008 pracowała w Poradni Stomatologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, którą przez wiele lat kierownała. W latach 2008 - 2014 była zatrudniona w Wojewódzkim Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, gdzie pełniła obowiązki starszego specjalisty ds. organizacji i nadzoru opieki zdrowotnej w stomatologii dziecięcej i młodzieży.

 

Pani Doktor była wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi w pierwszej, drugiej, czwartej i piątej kadencji działania samorządu lekarskiego po jego odrodzeniu w 1989 r., sekretarzem Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi w trzeciej kadencji, przewodniczącą Komisji Stomatologicznej ORL w Łodzi drugiej, czwartej i piątej kadencji, aktywnie działającą również w innych komisjach problemowych łódzkiej Izby. Była delegatką na Krajowy Zjazd Lekarzy, działającą w Naczelnej Radzie Lekarskiej w drugiej, trzeciej, czwartej i piątek kadencji, zastępcą sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej w trzeciej kadencji, przez wiele lat aktywnie uczestniczącą w Komisji Stomatologicznej NRL oraz w Komisji ds. Lekarzy Cudzoziemców NRL, której przewodniczyła.

 

Za wieloletnią działalność na rzecz naszej Okręgowej Izby Lekarskiej oraz Naczelnej Izby Lekarskiej została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeniem NRL - „Meritus Pro Medicis” (2010 r.) oraz złotą odznaką ORL w Łodzi - „Zasłużony dla Samorządu Lekarskiego” (2004 r.).

 

Nasze serwisy