Kalendarium wydarzeń

 
Sierpień 2018
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kategorie

  • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Konkurs Fotograficzny

Wersja do wydrukuPDF versionEPUB version
data wydarzenia: 
21 paź 2018

W  Klubie  Lekarza  w  Łodzi  przy  ul.  Czerwonej  3  odbędzie  się w  październiku,  tradycyjnie  jak  co  roku,  powakacyjna  Ogólnopolska  Wystawa  Fotograficzna  Lekarzy  tym  razem  pod  hasłem - „Światło, barwa, cisza” - realizację  tego  tematu  pozostawiamy  inwencji oraz  wyobraźni  lekarzy  i lekarzy  dentystów,  chcących  wziąć udział w  Wystawie.

Tegorocznej  edycji  Wystawy,  podobnie  jak  poprzednim,   towarzyszył  będzie  konkurs,  w  którym  prace  oceni  jury  złożone  z  profesjonalistów.   Do  udziału  w  Wystawie  i  Konkursie  Fotograficznym  zapraszamy  Koleżanki i  Kolegów  nie  tylko z  łódzkiej  OIL,  ale  ze  wszystkich  okręgowych  izb  w  Polsce. 

Zapraszamy  do  przesyłania  fotografii  drogą  elektroniczną,  lub  na  nośnikach  danych. Pozostawiamy  też  możliwość  dostarczania  zdjęć  w  wersji  papierowej. 

Termin  dostarczania  fotografii  upływa  8  października  br. 

Wernisaż  Wystawy,  podczas  którego  zostaną  ogłoszone  wyniki  Konkursu  Fotograficznego  odbędzie  się  21  października  2018  roku (niedziela) o godz. 17. Wystawa potrwa do  26  października  br.

Prosimy  o  zapoznanie  się  z  regulaminem,  który  określa  warunki  przystąpienia  do  Konkursu  Fotograficznego:

 

 

Regulamin  Konkursu

 

1. Organizatorem  imprezy   jest  Komisja  Kultury  Okręgowej  Izby  Lekarskiej  w Łodzi.

2. Impreza  ma  charakter  ogólnopolski.

3. W  konkursie  mogą  wziąć  udział  lekarze  i  lekarze  dentyści  z  całej  Polski,  zapraszamy  także  lekarzy  praktykujących  za  granicą.

4. Udział  w  konkursie  jest  bezpłatny.

5. Przyjmujemy  zdjęcia  przesłane:

  • drogą  elektroniczną  na  adres  mailowy:  wystawa@oil.lodz.pl
  • na  nośnikach  danych  oraz  w  wersji  papierowej  na  adres:  Okręgowa  Izba  Lekarska w Łodzi,  ul.  Czerwona  3,  93-005  Łódź,    z  dopiskiem  „Konkurs  Fotograficzny”
  • dostarczone  osobiście  do  Biura  OIL w Łodzi.

6. Każdy  uczestnik  Konkursu  może  dostarczyć  maksymalnie  8  zdjęć.

7. Fotografie  mogą  być  wykonane  w  dowolnej  technice.

8. Przyjmujemy zdjęcia w formacie  JPG. Maksymalny wymiar  fotografii  to 7087  pikseli  dłuższego  boku.  Minimalna  wielkość  zdjęć  w  wersji  papierowej  to   20 cm x 30 cm,  a  wielkość  maksymalna -  30 cm x 45 cm.

9. Organizator  zapewnia  sobie  możliwość  wyłączenia  z  Konkursu  zdjęć   o  niskiej  jakości.

10. Do zgłoszonych  fotografii prosimy  dołączyć  następujące  informacje:  imię i  nazwisko,  specjalizację  i  miejscowość  zamieszkania  Autora, a także ewentualnie tytuły cyklów lub poszczególnych  fotografii.

11. Przystąpienie  do  Konkursu  jest  ze  strony  autorów  jednoznaczne z  oświadczeniem,  iż  fotografie  zostały  wykonane  osobiście  i  są  jedynymi  właścicielami  praw  autorskich  do  zgłoszonych  prac.

12. Fotografie oceni  profesjonalne  jury,  a  werdykt  zostanie  ogłoszony  na  wernisażu  Ogólnopolskiej  Wystawy  Fotograficzne  Lekarzy  w  dniu  21  października  2018  roku.

13. Zwycięzca Konkursu  otrzyma medal  „Złoty  Obiektyw”  oraz  nagrodę  pieniężną.  Drugie  i  trzecie  miejsce  uhonorowane  zostanie  medalami  Srebrnym i  Brązowym  Obiektywem,  a wyróżnieni  otrzymają  dyplomy.

14. Organizator  zapewnia  sobie  możliwość  nieodpłatnego  wykorzystania  zdjęć w  materiałach  promujących  Ogólnopolską  Wystawę Fotograficzną  Lekarzy w  biuletynie  OIL  „Panaceum”  oraz  na  stronie  internetowej.

15.  Przystąpienie  do  konkursu  uniemożliwi  brak  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  (załącznik nr 1).

 16. Przystąpienie  do  Konkursu  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  przez  autorów  zdjęć  powyższego  regulaminu.

 

Kontakt:

Iwona  Szelewa

Sekretariat  Okręgowej  Izby  Lekarskiej,

tel.  (0 42) 683 17 01

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu Fotograficznego pod  hasłem  „Światło,  barwa,  cisza”  organizowanego  przez  Komisję  Kultury  Okręgowej  Izby  lekarskiej w Łodzi,  ul.  Czerwona  3,  w  dniu  21  października  2018  roku 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie

imienia, nazwiska  -  ………………………………………………………………………  przez Okręgowa Izbę Lekarską w Łodzi. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska z siedzibą przy ul. Czerwonej 3 w Łodzi. Administrator zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w przypadku wyłonienia jako Laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie, zgodnie   z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity  Dz. U. z 2006r.  nr 90 poz. 631 z późn. zm).

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca  zamieszkania (miasto) uczestnika Konkursu w  publikacjach i na stronie internetowej OIL w Łodzi. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu zgodnie z regulaminem konkursu.

Akceptuję regulamin konkursu.

 

………………….…………………………………

Data i czytelny podpis uczestnika

 

 

 

 

 

Data dodania: 16 Sierpień 2018

Powiązane artykuły

Klub  Lekarza  kontynuując  cykl  "Lekarze  z  pasją"  zaprasza  na  trzecie  w  tym  sezonie  wydarzenie - II Wieczór  z  dr  Markiem  Rożnieckim pt:  "Opera  moja  miłość" w dniu -  28  października  o godz.  17.00.
Klub Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi przy  ul. Czerwonej 3 zaprasza  w dniu 4 listopada 2018r. (niedziela) na  Koncert  Zaduszkowy "Pro  Memoria” nastrojowy,  pełen  zadumy  wieczór  poświęcony  lekarzom,  którzy  odeszli  na  wieczny  dyżur wystąpią:
Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi oraz Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Fundacji Politechniki Łódzkiej zapraszają na bezpłatną konferencję pt.: "Powstrzymaj raka"
Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi przy współpracy z Kołem Młodego Lekarza i Lekarza Dentysty ma zaszczyt zaprosić Państwa na drugą edycję konferencji dla lekarzy i lekarzy dentystów poświęconej aspektom prawnym pt.: Kiedy medycyna spotyka się z prawem”.

Najnowsze wpisy

16 paź 2018

Klub Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi przy  ul. Czerwonej 3

zaprasza  w dniu 4 listopada 2018r. (niedziela) na  Koncert  Zaduszkowy "Pro  Memoria”

nastrojowy,  pełen  zadumy  wieczór  poświęcony  lekarzom,  którzy  odeszli  na  wieczny  dyżur

wystąpią:

Paweł  Pecuszok  -  tenor

Dawid  Zarzycki  -  fortepian

 

"Życie ludzkie jak iskra,

jak płomyk zdmuchnięty powiewem wiatru,

jak wiersz niedokończony - błyska i gaśnie"…

ale przecież coś pozostaje...

 

Zapraszamy

16 paź 2018

Klub  Lekarza  kontynuując  cykl  "Lekarze  z  pasją"  zaprasza  na  trzecie  w  tym  sezonie  wydarzenie - II Wieczór  z  dr  Markiem  Rożnieckim pt:  "Opera  moja  miłość" w dniu -  28  października  o godz.  17.00.

Podczas pierwszego spotkania  w  kwietniu  ten  znany  urolog  opowiedział  licznie zebranym wówczas gościom o jednej ze  swoich  największych  pasji  -  w  sposób  iście  mistrzowski  wprowadził  w  barwny  świat  muzyki  operowej.  Sukces i wielkie zainteresowanie, jakim cieszyła się ta impreza,  zaowocowały pomysłem zorganizowania kolejnej jej edycji.  

13 paź 2018

Stanowisko Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich w sprawie szczepień ochronnych - podjęte w Gnieźnie 12 października.

Nasze serwisy