Kalendarium wydarzeń

 
Grudzień 2018
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kategorie

Jakie są kryteria zawodowe nabywania przez lekarzy praw do emerytur pomostowych?

Zasady nabywania praw do emerytur pomostowych zostały uregulowane w ustawie z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Generalną przesłanką nabycia prawa do takiej emerytury jest praca w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. 

Prace w szczególnym charakterze to zgodnie z art. 3 ust.3 ustawy prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się. Wykaz prac o szczególnym charakterze określa załącznik nr 2 do ustawy. Wymienia on w pozycjach:
18. – prace członków zespołów ratownictwa medycznego
23. – prace personelu medycznego oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
24. – prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru.
Przepisy prawa nie definiują pojęcia „ostrego dyżuru”. Nie regulują tego również warunki umów na świadczenia finansowane ze środków publicznych zawieranych z NFZ. Jednak nie może ulegać wątpliwości, że praca w warunkach ostrego dyżuru, to praca w placówce udzielającej świadczeń zdrowotnych, gotowej do jej udzielania w pełnym zakresie określonym zawartą umową, przez całą dobę. Wobec tego, że praca ta ma być wykonywana w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych gotowych całą dobę wykonać wszelkie świadczenia określone w umowie z NFZ.

 


Jarosław Klimek
Radca prawny

 

(opinia wydana 9 lipca 2010 r.)

Nasze serwisy