Kalendarium wydarzeń

 
Styczeń 2019
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kategorie

  • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

W jakich okolicznościach i na jakich zasadach lekarz może odstąpić od leczenia pacjenta lub nie przystąpić do niego?

Zasady wykonywania zawodu lekarza określa rozdział 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 226 poz. 1943 ze zm.). Najważniejszym obowiązkiem lekarza jest udzielenie pomocy w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (art. 30 ustawy). W tym rozdziale został umieszczony art. 38 dotyczący wszystkich lekarzy, dający lekarzowi prawo do nepodjęcia lub odstąpienia od leczenia pacjenta, o ile nie zachodzi przypadek z art. 30 ustawy.
Jeżeli leczenie odbywa się na podstawie indywidualnej umowy lekarza z pacjentem, w przypadku odstąpienia od leczenia lekarz ma obowiązek dostatecznie wcześnie uprzedzić o tym pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna prawnego i wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej (art. 38 ust. 2 ustawy). 
Jeżeli lekarz wykonuje zawód na podstawie umowy o pracę, staje się on gwarantem bezpieczeństwa osoby zagrożonej w swym zdrowiu lub życiu. Identyczną podstawę odpowiedzialności stwarza kontrakt – umowa o usługi podobne do zlecenia. 
W tych ostatnich przypadkach lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia, jeżeli istnieją poważne ku temu powody, po uzyskaniu zgody przełożonego. Lekarz powinien powiadomić przełożonego (najlepiej na piśmie) o powodach odstąpienia od leczenia i dopiero po uzyskaniu jego zgody zawiadomić (może to zrobić przełożony) pacjenta w trybie art. 38 ustawy. Ustawa nie precyzuje powodów jakie uzasadniają odstapienie od leczenia pacjenta. Podkreśla jedynie, że powody muszą być poważne, np. utrata zaufania pacjenta do lekarza, zastrzeżenia do sposobu leczenia itp. 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210 poz. 2135 ze zm.) nie przewiduje odstąpienia lekarza od leczenia pacjenta. Jeżeli lekarz ma zawartą umowę kontraktu bezpośrednio z NFZ (nie ma przełożonego) na podstawie art. 132 ustawy i rozporządzenia Min. Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej POZ (Dz. U. nr 214, poz. 1816), to przed odstąpieniem od leczenia powinien zawiadomić dyrektora wojewódzkiego oddziału NFZ i po uzyskaniu jego zgody zawiadomić pacjenta w trybie art. 38 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Dyrektor wojewódzkiego oddziału NFZ powiniej wskazać sposób rozliczenia należności z powodu rezygnacji z leczenia pacjenta, za którego lekarz miał otrzymywać wynagrodzenie w czasie trwania umowy. 
We wsystkich przypadkach odstąpienia od leczenia lekarz ma obowiązek uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.

 

Radca prawny OIL w Łodzi
Anna Sychowicz

 

opinia wydana 5 grudnia 2007 r.

Nasze serwisy