Kalendarium wydarzeń

 
Styczeń 2019
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kategorie

  • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Jaka jest rola ordynatora w oddziale i jakie akty prawne ją regulują?

W chwili obecnej ordynator kieruje pracą oddziału szpitalnego w zakresie medycznym, administracyjnym i gospodarczym. Mimo, że obowiązującą powszechnie organizację pracy w oddziałach szpitalnych nazywa się „systemem ordynatorskim”, to systemem z punktu widzenia regulacji prawnej ona nie jest. Można wręcz stwierdzić, że jest to organizacja opierająca się na wieloletniej tradycji a nie na całościowej regulacji prawnej (bo jej w rzeczywistości nie ma). Z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie wynika nawet, że ordynator kieruje oddziałem szpitalnym. Szczątkowych podstaw prawnych regulujących pozycję ordynatora należy szukać w ustawie z 30 sierpnia 1991 roku – o zakładach opieki zdrowotnej, rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17 maja 2000 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju, rozporządzeniu Ministra z 19 sierpnia 1998 roku        w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu. Wydaje się, ze regulacje w tym zakresie powinny zawierać akty wewnętrzne zakładów opieki zdrowotnej o randze regulaminów, np. porządkowy, pracy. Z praktyki wynika jednak, że są to akty opracowywane na jednym wzorcu, które kwestie te pomijają.

Nasze serwisy