Kalendarium wydarzeń

 
Styczeń 2019
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kategorie

  • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Jak powinny być interpretowane przepisy czasu pracy według norm unijnych w następujących okolicznościach:

Jak powinny być interpretowane przepisy czasu pracy według norm unijnych w następujących okolicznościach:
- lekarz tzw. rejonowy zatrudniony jako jedyny na czas nieokreślony w NZOZ, którego współwłaścicielami jest grupa osób
- od nowego roku pełnią w ramach umowy z NFZ samodzielnie dyżury nocnej i świątecznej pomocy ambulatoryjnej. Czy za te dyżury należy się 100-procentowe wynagrodzenie?
- jak należy obliczać stawkę podstawową za jedną godzinę?
- ile wynosi wg NFZ ilość godzin pracy dla POZ?
- w ramach etatu lekarz musi wykonywać wizyty domowe posługując się własnym samochodem, ale nie otrzymuje na ten cel dodatkowego ekwiwalentu na benzynę. Czy właściciele nadal go sobie przyznają?
- jak wygląda możliwość delegowania na szkolenia?

 

Do zakładów opieki zdrowotnej, w tym także niepublicznych, ma zastosowanie ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.). Zgodnie z tą ustawą do lekarzy zatrudnionych w NZOZ-ach ma zstosowanie czas pracy określony w Dziale I rozdziale ustawy pt. „Czas pracy pracowników zakładu opieki zdrowotnej”.
Art. 32 g stanowi, iż czas pracy pracowników nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin i 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Praca ponad w/w godziny jest pracą w godzinach nadliczbowych i powinna być wynagradzana na podstawie art. 151.1, 151.2 i 151.3 Kodeksu pracy – wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych lub odbiór dni wolnych. W POZ nie ma obowiązku dyżurowania tak jak w szpitalach , wobec czego pełnienie dyżurów nocnej i świątecznej pomocy ambulatoryjnej odbywa się w ramach umowy z NFZ albo w ramach godzin nadliczbowych zlecanych pracownikom przez przełożonego za odpowiednim wynagrodzeniem (jak za godziny nadliczbowe). Wykonywanie wizyt domowych własnym samochodem powinno być opłacane ryczałtem w ramach dodatkowej umowy z pracownikiem.
Pracodawca powinien umożliwiać pracownikom korzystanie ze szkoleń w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego, jednakże ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. nr 226, poz. 1943 ze zm.) nie przewiduje urlopów dla pracowników szkolących się. Jest to dobra wola przełożonych.

 

Radca prawny OIL w Łodzi
Anna Sychowicz

 

opinia wydana 26 lutego 2008 r.

Nasze serwisy