Wypełnij formularz

 

Koncert Świąteczny oraz Wystawa - Szmudy "Madonny Polskie"

14 grudnia 2014 roku (niedziela) godzina 17.00

czytaj więcej

Świąteczne spotkanie z Mikołajem

7 grudnia 2014 roku (niedziela)

czytaj więcejKontakt

BIURO  OKRĘGOWEJ  IZBY  LEKARSKIEJ
ul. Czerwona 3
93-005 Łódź
 
e-mail: biuro@oil.lodz.pl

NIP 725-10-51-139

Konto: Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi,

PKO BP SA I/O w Łodzi 98 102033520000160200100362

Biuro czynne:

wtorki: godz. 8-17.00
piątek: godz. 8-15.00
pozostałe dni: godz. 8-16.00

Dyrektor biura: Halina Kotus
pok. 8a (I piętro)

Główny księgowy: Małgorzata Lewandowska
pok. 7b (I piętro)

Sekretariat OIL: Iwona Szelewa (także obsługa spraw Komisji Kultury) - tel. 42 683 17 01
Kancelaria OIL:
I piętro, pok.8

Alina Paradowska (sekretariat redakcji "Panaceum" i strony internetowej - ogłoszenia; zmiany adresów do korespodencji)) - tel. 42 683 17 10, alina.paradowska@hipokrates.org

Magdalena Rydz (obsługa spraw Okręgowej Rady Lekarskiej i Prezydium ORL, sprawy Komisji Sportu i Komisji ds. Legislacji) - tel. 42 683 17 09

Kasa, księgowość, składki:
I piętro, pok. 7a
Wiesława Legiędź - tel. 42 683 17 33
Mariola Krakowiak - tel. 42 683 17 32 
Ilona Wantkiewicz - tel. 42 683 17 34
Elżbieta Jerzmanowska - tel. 42 683 17 35

 
FAX: 42 684 98 94

Rejestr indywidualnych praktyk lekarskich,
II piętro pok. 21
Wojciech Łukomski (w.lukomski@hipokrates.org) - tel. 42 683 17 29
Beata Krawiec - tel. 42 683 17 42

Rejestr podmiotów kształcących lekarzy, konkursy na stanowiska kierownicze:
I piętro, pok.3 (przy schodach)
Elżbieta Sadura - tel. 42 683 17 27 (także Klub DoctoRRiders)
Urszula Pruszyńska - tel. 42 683 17 25 (także punkty edukacyjne)


Rejestr lekarzy, dział kadr lekarskich, staże podyplomowe:
I piętro, pok. 9
Jolanta Marcinkowska - kierownik działu rejestru
Ewa Lenartowicz - tel. 42 683 17 17
Barbara Kamieniak-Szafrańska - tel. 42 683 17 14
Agnieszka Gasparowicz - tel. 42 683 17 18

Kancelaria Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Lekarskiego:
II piętro, pok. 12 i 13

Centrala OROZ i OSL: 42 682 11 62, 682 11 74
kierownik kancelarii: Joanna Romanowska-Krawentek

Bożena Szymańska
Anna Korpacka-Mikulska

Agnieszka Zych 

Okręgowa Komisja Wyborcza - tel. 42 683 17 27, e.sadura@hipokrates.org

Sprawy Komisji Bioetycznej i Komisji Etyki ORL:
Anna Marciniak - parter, pok. 2,  tel. 42 683 17 44

Sprawy Komisji ds. Współpracy z Zagranicą, sprawy Rzecznika Praw Lekarzy:
Elżbieta Sadura - I piętro, pok. 3, tel. 42 683 17 27

Sprawy Koła Młodych Lekarzy:
Barbara Kamieniak-Szafrańska - I piętro, pok. 9, tel. 42 683 17 14

Ubezpieczenia OC:
- pokój nr 3, Urszula Pruszyńska tel. 42 683-17-25
- pokój nr 7a,
Ewa Arlt tel. 42 683-17-35, Wiesława Legiędź tel. 42 683-17-33, Ilona Wantkiewicz tel 42 683-17-34

RADCY PRAWNI

Jarosław Klimek - wtorek 14.00 – 15. 30

Paweł Lenartowicz - piątek 11. 00 – 13. 00

Tel 42 683 17 51 lub 42 683 17 36 (tylko w godzinach dyżurów)Rzecznik prasowy, redaktor strony internetowej OIL:
Adriana Sikora
II piętro, pok. 10 (przy schodach)
tel.kom. 66 88 33 764
e-mail: a.sikora@hipokrates.org

 

CENTRALA OGÓLNA: tel. 42 / 683 17 91
                                faks 42 / 683 13 78  


Delegatury:

Piotrków Trybunalski

ZNP
ul. Sienkiewicza 16
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax: 044/ 649 17 34
Sekretariat: Henryka Poprawska
                  Renata Kantorska

Biuro czynne:
wtorki: godz. 9-16
pozostałe dni: godz. 8-15.30
Sieradz
SP ZOZ
ul. Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz
te./fax: 043/ 827 57 23
Sekretariat: Dorota Gawrych

Biuro czynne:
wtorki - bez interesantów
pozostałe dni: godz. 7-15


Skierniewice
ul. Jagiellońska 29
96-100 Skierniewice
te./fax: 046/ 832 31 47
Sekretariat: Edyta Jankiewicz
                  Agnieszka Litoborska

Biuro czynne:
wtorki: godz. 9-17
pozostałe dni godz. 8-16
 
Ilość odsłon: 79392


Nekrolog lekarski

Redakcja strony

Okręgowa Izba Lekarska
Łódź, ul. Czerwona 3
telefon: 683 17 91
Mail: biuro@oil.lodz.pl

Skład redakcji:
- dr n. med. Grzegorz Krzyżanowski
Przewodniczący Komisji Informacyjno-wydawniczej
- lek. Przemysław Karpiński
Wiceprzewodniczący Komisji Informacyjno-wydawniczej ds. mediów elektronicznych

Zespół redakcyjny strony:
- Adriana Sikora
Redaktor naczelna strony:
- Bartłomiej Nowak
Informatyk programista
- Alina Paradowska
Sekretarz redakcji