Wypełnij formularz

 
 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej OGÓLNOPOLSKIEJ WYSTAWIE FOTOGRAFICZNEJ LEKARZY

termin dostarczania zdjęć - 6 października 2014 roku.

czytaj więcej








AKTUALNOŚCI



Najbliższe spotkanie Koła Młodych Lekarzy i Lekarzy Dentystów

Ilość odsłon: 59

Najbliższe spotkanie Koła Młodych Lekarzy i Lekarzy Dentystów odbędzie się 6 października 2014 r. o godz. 18.00 w siedzibie OIL w Łodzi, ul. Czerwona 3.

Czytaj więcej






Składka członkowska w 2015 r.

Ilość odsłon: 380

Naczelna Rada Lekarska podczas posiedzenia w dniu 5 września 2014 roku podjęła uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej w 2015 roku

Czytaj więcej





Zapraszamy do łódzkiego Klubu Lekarza

Ilość odsłon: 53

Literacka Grupa Nieformalna oraz Kabaret OIL „BĄK”

Czytaj więcej





wyjazd narciarski do Włoch do doliny Alta Valtellina

Ilość odsłon: 125

Czytaj więcej





Wieczór z szantami

Ilość odsłon: 105

3 października 2014 roku (piątek) o godz. 19:00

Czytaj więcej





Uroczyste wręczenie praw wykonywania zawodu dla lekarzy dentystów

Ilość odsłon: 166

w dniu 09.10.2014 roku o godzinie 14 °°.

Czytaj więcej





PIĄTE ŁÓDZKIE SPOTKANIA STOMATOLOGICZNE

Ilość odsłon: 2306

Kurs odbędzie się w terminie 26-28 września 2014 r. w Hotelu Wodnik w Słok k/Bełchatowa http://www.hotel-wodnik.com.pl ( mapka dojazdowa)
Rejestracja uczestników w dniu 26.09.br. od godz. 11,00 do godz. 13,00.

Czytaj więcej





Motooblężenie Izby Lekarskiej [ZDJĘCIA]

Ilość odsłon: 274

W miniony weekend odbył się zlot motocyklowy klubu DoctorRiders działającego przy Łódzkiej Izbie Lekarskiej. W oczekiwaniu na oficjalną relację zachęcamy do zapoznania się z kilkoma kadrami z tego wydarzenia.

Czytaj więcej





Panaceum nr 09/2014

Ilość odsłon: 315

Zapraszamy do lektury aktualnego, powakacyjnego numeru pisma PANACEUM NR 8-9/2014.

Czytaj więcej





Pismo Prezesa NRL ws epidemii wywołanej wirusem Ebola





W załączeniu pismo Prezesa NRL dr. Macieja Hamankiewicza ws. informacji dotyczących epidemii wywołanej wirusem Ebola


Pismo Prezesa NRL


wytyczne_ocena_ryzyka




Ilość odsłon: 20996



PhotoArtMedica 2014

Ilość odsłon: 155

Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie informuje o zmianie terminu nadsyłania prac na II Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej Lekarzy PhotoArtMedica 2014.

Czytaj więcej






Dokumentacja elektroniczna od sierpnia 2017 r. – Prezydent podpisał ustawę

Ilość odsłon: 340

W dniu 23 lipca 2014 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Czytaj więcej






List Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza w sprawie prac ustawodawczych nad pakietem kolejkowym

Ilość odsłon: 279

Czytaj więcej





Aktualny indeks leków

Ilość odsłon: 301

Od dnia 1 lipca 2014 obowiązuje nowy (XVI) wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Czytaj więcej





OGŁOSZENIE OKW

Ilość odsłon: 375

Czytaj więcej





KOMUNIKAT

Ilość odsłon: 337

prezesa NRL i Rzecznika Praw Obywatelskich ws. zasad korzystania z pomocy lekarskiej przez osoby głuche

Czytaj więcej








Uwaga! Nowy druk zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 lipca 2014 r.

Ilość odsłon: 535

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy, od dnia 1 lipca 2014 r. obowiązywać będą nowe druki zleceń wskazanych w tytule rozporządzenia.

Czytaj więcej





Uchwała nr 9/VII/2014

Ilość odsłon: 538

w sprawie ustalenia kandydatów w ogłoszonych wyborach uzupełniających w rejonie wyborczym nr 73

Czytaj więcej





Kursy w czasie stażu podyplomowego

Ilość odsłon: 893

Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ustalił harmonogram kursów dla stażystów podyplomowych.

Czytaj więcej





Uwaga – komunikat Ministra Zdrowia

Ilość odsłon: 582

przypominający o obowiązku zgłaszania przypadków przemocy w rodzinie…

Czytaj więcej





Dokumentacja medyczna - jedyne alibi lekarza w toku postępowania sądowego i kontrolnego NFZ.

Ilość odsłon: 1159

Czytaj więcej





Absolwenci Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Ilość odsłon: 528

W 2014 roku obchodzimy NASZ JUBILEUSZ !!!

Czytaj więcej





Stanowiska i apele XXXII OZL

Ilość odsłon: 686

Czytaj więcej





Pakiet antykolejkowy niemożliwy do realizacji

Ilość odsłon: 586

Pakiet antykolejkowy, przedstawiony przez ministra zdrowia jest ogólnikowy, wyrywkowy i w wielu punktach niemożliwy do zrealizowania - tak propozycje resortu ocenił prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Grzegorz Mazur w porannym programie Radia Łódź "Gość Dnia", po obradach Okręgowego Zjazdu Lekarzy.

Czytaj więcej





Przywatna praktyka: obowiązki i terminy

Ilość odsłon: 1214

Czytaj więcej






Nowe obowiązki wytwórców zakaźnych odpadów medycznych

Ilość odsłon: 1352

Czytaj więcej





Stanowisko Nr 1/P-VII/2014 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi

Ilość odsłon: 715

z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie protestu przeciwko organizacji transportu sanitarnego w stanach zagrożenia życia.

Czytaj więcej





Zmiana wysokości opłat za wpis do RPWDL

Ilość odsłon: 7395

Zgodnie z OBWIESZCZENIEM PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2013r. oraz Art. 105 USTAWY z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, od dnia 21 stycznia 2014r. ulegają zmianie opłaty związane z rejestracją praktyk lekarskich;

- Opłata za wpis do rejestru praktyk lekarskich - 77,00 zł
- Opłata za zmianę wpisu do rejestru praktyk lekarskich - 39,00 zł
Z poważaniem
Rejestr Praktyk Lekarskich

Czytaj więcej





Nowe dane na rachunku/ fakturze.

Ilość odsłon: 1780

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2014r. obowiązują zmodyfikowane zasady w zakresie danych wpisywanych na rachunku/fakturze za wykonane usługi medyczne.

Czytaj więcej





Komunikat dla indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich dotyczący obowiązku sprawozdawczego za rok 2013

Ilość odsłon: 1257

Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi przypomina o obowiązku sporządzenia sprawozdań za rok 2013 w zakresie statystyki publicznej Ministra Zdrowia określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej. Obowiązek dotyczy wszystkich praktyk zawodowych lekarzy wpisanych do Rejestru OIL, niezależnie od tego czy posiadają umowę z NFZ na świadczenie usług medycznych.

Czytaj więcej





Apel Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi do lekarzy odbywających specjalizację i kierowników specjalizacji

Ilość odsłon: 1017

Czytaj więcej





Przypomnienie dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację

Ilość odsłon: 953

Czytaj więcej





OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Ilość odsłon: 682

o wynikach wyborów Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi

Czytaj więcej





ZLA - druki zwolnień obowiązujące po 31 grudnia 2013r.

Ilość odsłon: 1245

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie przypomina, że po 31 grudnia 2013 r. obowiązywać będzie wyłącznie formularz zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 13 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.1 Lekarze, posiadający bloczki formularzy według wzoru innego niż wskazany poniżej, powinni dokonać ich wymiany - w dowolnej placówce ZUS - na formularze obowiązujące.

Wzór formularza zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, który powinien być stosowany po 31 grudnia 2013 r.
Źródło : http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1&idk=2207

Czytaj więcej






35. edycja World Medical and Health Games

Ilość odsłon: 623

Tym razem organizatorzy Medigames zapraszają w dniach 21-28 czerwca 2014 do Wels, uroczego małego miasteczka w północnej części Austrii.

Czytaj więcej





Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nałożenia kar 10000 zł za niezłożenie sprawozdań o odpadach- komunikat dla lekarzy i lekarzy dentystów

Ilość odsłon: 1814

AKTUALIZACJA: Dnia 3 grudnia 2013 ukazał się Dziennik Ustaw zawierający publikację orzeczenia TK w sprawie P 26/11 z dnia 15 października 2013 r. dotyczący uznania za niekonstytucyjne przepisów będących podstawą ukarania lekarzy karą 10 000 zł za niezłożenie w terminie sprawozdań o odpadach...

Czytaj więcej






Komunikat URPL

Ilość odsłon: 616

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informuje o zmianie kategorii dostępności z Rp na OTC następujących produktów leczniczych: Raniberl (Ranitidinum), Hascofungin (Cicloprox olaminum), Fluimucil (Acetylcysteinum). Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach.

Czytaj więcej





OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Ilość odsłon: 752

o wygaśnięciu mandatu delegata na okręgowy zjazd lekarzy

Czytaj więcej





Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ds. byłej Jugosławii zaprasza lekarzy do współpracy

Ilość odsłon: 691

zawierające prośbę Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ds. byłej Jugosławii o zgłaszanie grupy lekarzy, którzy mogliby przeprowadzić badania osób osadzonych w jednostce więziennej ONZ

Czytaj więcej





Uchwały, stanowiska i apele XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Ilość odsłon: 703

Czytaj więcej





Nowe władze łódzkiego samorządu lekarskiego na VII kadencję

Ilość odsłon: 1213

23 listopada br. w Łodzi odbył się XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy - zjazd sprawozdawczo-wyborczy. Delegaci na zjazd wybrali władze łódzkiego samorządu lekarskiego na kolejną, VII kadencję. Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej został ponownie wybrany Grzegorz Mazur. Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został Januariusz Kaczmarek.

Czytaj więcej





Nowe zalecenia przy stosowaniu produktów leczniczych zawierających żelazo

Ilość odsłon: 768

Zgodnie z art.31 Dyrektywy 20i1l83/UE Komisji Europejskiej przesyłam uzgodniony z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Komunikat zawierający nowe zalecenia dotyczące ryzyka ciężkich reakcji nadwrażliwości związanych ze stosowaniem dożylnych produktów leczniczych zawierających Żelazo.

Czytaj więcej





Informacja Ministerstwa Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych

Ilość odsłon: 813

Informacja Ministerstwa Zdrowia dla lekarzy w związku z publikacją Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia Żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2013 roku.

Czytaj więcej






Aurora – Europejska sieć systemu obserwacji i kontroli raka szyjki macicy w nowych krajach członkowskich UE

Ilość odsłon: 655

Uniwersytet Łódzki zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu e-learningowym opracowanym w ramach międzynarodowego projektu Aurora – Europejska sieć systemu obserwacji i kontroli raka szyjki macicy w nowych krajach członkowskich UE. Celem projektu jest promowanie badań cytologicznych wśród kobiet w wieku 30-69 lat. Misją projektu jest również rozpowszechnianie wysokiej jakości populacyjnych programów profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy (RSM) oraz utworzenie sieci centrów pilotażowych przeprowadzających badania przesiewowe.

Czytaj więcej





E-learning dostępny już dla lekarzy z całej Polski

Ilość odsłon: 1284

Lekarze i lekarze dentyści z całej Polski mogą korzystać z programu "E-learning w słuzbie lekarzom", by uzyskać dostęp do multimedialnych programów edukacyjnych i zdobyć wymagane ustawowo punkty edukacyjne.

Czytaj więcej





informację Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia w sprawie sposobu realizacji recepty na lek OXODIL

Ilość odsłon: 691

Czytaj więcej





Wybory delegatów na OZL 7 kadencji w OIL w Łodzi zakończone

Ilość odsłon: 1616

Przedstawiamy wyniki wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy kadencji 2013-2017 w I turze wyborów.

Czytaj więcej





Akademia po dyplomie

Ilość odsłon: 990

Akademia po Dyplomie to cykl organizowanych od 2000 r. kongresów, konferencji i kursów edukacyjnych dla lekarzy. Kongresy są prowadzone w ramach kształcenia zawodowego wynikającego z przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Czytaj więcej





Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

Główny Inspektor Sanitarny rozpoczął rekrutację kadry medycznej na szkolenie organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Czytaj więcej





APEL Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi z dnia 25.06.2013r.

Ilość odsłon: 1129

w sprawie delegowania lekarzy rezydentów z oddziałów, na których odbywają szkolenie, do pracy w szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć.

Czytaj więcej








Komunikat do świadczeniodawców w sprawie zasad stosowania ordynacji lekarskiej w chorobach przewlekłych

Ilość odsłon: 805

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że zaświadczenia o chorobie przewlekłej wydane przez lekarzy, którzy nie są lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego, stanowią dokument wystarczający do wypisania pacjentowi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego specjalistę leku refundowanego.

Czytaj więcej






Tony recept na śmietnik - konferencja prasowa OIL w Łodzi

Ilość odsłon: 1145

7 maja br. o godz. 13.00 w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi odbyła się konferencja prasowa poświęcona kolejnej zmianie wzoru recept lekarskich. Była zwieńczeniem akcji zbierania nieważnych druków recept ogłoszonej przez Okręgową Izbę Lekarską w Łodzi na początku kwietnia br. Lekarze i dyrektorzy placówek przekazali do OIL w Łodzi około 1500 kg makulatury.

galeria zdjęć (5)  |  Czytaj więcej





UWAGA! Praktyki lekarskie

Ilość odsłon: 1555

Instrukcje, akty prawne regulujące zagadnienia praktyk lekarskich oraz przykładowe wzory dokumentów.

OD 1 KWIETNIA 2013 - REJESTRACJA PRAKTYK TYLKO ELEKTRONICZNIE

Czytaj więcej





Uchwały, stanowiska i apele XXX Okręgowego Zjadu Lekarzy w Łodzi [FOTO]

Ilość odsłon: 1402

Czytaj więcej





UWAGA - zmiana godzin urzędowania Działu Rejestru Praktyk Lekarskich

Ilość odsłon: 1045

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi informuje, iż Dział Rejestru Indywidualnych Praktyk Lekarskich (pok. 21, p. II w siedzibie OIL, ul. Czerwona 3) jest czynny dla interesantów codziennie od poniedziałku do czwartku wyłącznie w godzinach 11.00 – 16.00, w piątek 11.00 – 15.00 (aż do odwołania).

Czytaj więcej





Kasy fiskalne - przypomnienie

Ilość odsłon: 1389

Czytaj więcej





Sposób prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych

Ilość odsłon: 1260

Czytaj więcej





KOMUNIKAT DLA SENIORÓW - bezpłatne porady prawne

Ilość odsłon: 978

Czytaj więcej





Stanowisko ORL w Łodzi w sprawie oceny systemu ochrony zdrowia, w tym ratownictwa medycznego

Ilość odsłon: 945

Odnosząc się do bieżących wydarzeń i opinii na temat funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w Polsce, Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi w trakcie ostatniego posiedzenia w dniu 5 marca br. podjęła stanowisko w sprawie oceny systemu ochrony zdrowia, w tym ratownictwa medycznego.

Czytaj więcej





Odpady medyczne - przypomnienie

Ilość odsłon: 1536

Przypominamy o obowiązku przekazania do Urzędu Marszałkowskiego zbiorczego zestawienia danych o odpadach - do 15 marca.

Czytaj więcej





KOMUNIKAT wystawianie recept

Ilość odsłon: 1542

Prezentujemy przydatne opracowanie z najważniejszymi uwagami o wystawianiu recept.

Czytaj więcej





Kasy fiskalne u lekarzy 2013

Ilość odsłon: 1593

Stosowanie kas fiskalnych ma być od 1 stycznia 2013 r. obowiązkowe dla podatników uzyskujących obrót powyżej 20 tys. Rocznie.

Czytaj więcej





Wnioski na leczenie uzdrowiskowe można generować elektronicznie

Ilość odsłon: 928

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prosi i zachęca wszystkich Świadczeniodawców do elektronicznego sposobu generowania wniosków na leczenie uzdrowiskowe, co daje pewność wypełnienia właściwego, obowiązującego druku skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Czytaj więcej





Recepty: numer PWZ w formie kodu kreskowego

Ilość odsłon: 3000

Przypominamy, że zgodnie z par. 3 ust.5 i par. 32 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.03.2012r. w sprawie recept lekarskich (DzU 2012.260) od dnia 1 stycznia 2013 roku PWZ (numer prawa wykonywania zawodu) lekarza lub lekarza dentysty na recepcie ma mieć formę kodu kreskowego - obowiązek ten dotyczy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy podpisali umowę z Funduszem upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane.

Czytaj więcej





Apel nr 11/ORL-VI/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi z dnia 29 stycznia 2013 roku

Ilość odsłon: 5287

ORL w Łodzi apeluje o wprowadzenie na dziesięcioletni okres przejściowy zmian warunków konkursowych w Zarządzeniach Prezesa NFZ określających kryteria oceny ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna umożliwiających lekarzom i lekarzom dentystom posiadających pierwszy stopień specjalizacji dalsze wykonywanie świadczeń specjalistycznych.

Czytaj więcej






Prezydium ORL w Łodzi krytycznie o systemie eWUŚ

Ilość odsłon: 1080

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi w stanowisku podjętym w dniu 8 stycznia br. wyraziło krytytkę obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. zasad potwierdzania uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Czytaj więcej





OZZL przygotowuje akcję masowego zwalniania się lekarzy z pracy

Ilość odsłon: 1051

Ogólnopolski Związak Zawodowy Lekarzy poinformował, że rozpoczął przygotowania do akcji polegającej na równoczesnym, grupowym zwolnieniu się z pracy lekarzy zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ. Celem akcji związku jest zmuszenie rządzących do rozwiązania najważniejszych problemów dotyczących wykonywania zawodu lekarza, a pośrednio do wprowadzenia racjonalnych zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Czytaj więcej





Nowa lista leków refundowanych w wyszukiwarce na stronach Centrum Informacji o Leku

Ilość odsłon: 1082

Czytaj więcej






Składanie wniosków o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą online

Ilość odsłon: 1750

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) – składanie podpisanych wniosków drogą elektroniczną – wymagane narzędzia: certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profil zaufany na ePUAP.

Czytaj więcej





Prezydium ORL w Łodzi protestuje przeciwko treści pism wystosowanych do lekarzy przez ŁOW NFZ

Ilość odsłon: 1258

Prezydium ORL w Łodzi wyraża stanowczy protest wobec formy i treści pism wystosowanych do lekarzy przez ŁOW NFZ w sprawie wystawiania recept na leki refundowane bez stosownej umowy.

Czytaj więcej





Stanowisko Prezydium ORL w sprawie umów o zakazie konkurencji

Ilość odsłon: 1194

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie działań pracodawców, nakładających na lekarzy obowiązek zawarcia umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy.

Czytaj więcej





Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej - aktualizacja 2012

Ilość odsłon: 1156

Ukazało się specjalne wydanie pisma Medycyna Praktyczna pt. "Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej - Aktualizacja 2012".
Celem polskich wytycznych profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest poprawa bezpieczeństwa chorych poprzez właściwe zapobieganie oraz prawidłowe leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej, a także odpowiednie postępowanie w razie wystąpienia powikłań leczenia przeciwkrzepliwego.

Czytaj więcej





Prawo w praktykach lekarskich

Ilość odsłon: 2131

Artykuł zawiera przypomnienie o konieczności dostosowania praktyk lekarskich do wymogów określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej każdy właściciel praktyki lekarskiej w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. powinien dostosować prowadzoną praktykę do wymogów ustawy o działalności leczniczej.

Czytaj więcej





Komunikat - Obowiązek doskonalenia zawodowego

Ilość odsłon: 1572

Stanowisko Komisji Kształcenia i Funduszu Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi

Czytaj więcej





Urząd Marszałkowski o sposobach unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych

Ilość odsłon: 2260

W związku z napływającymi sygnałami o nieprawidłowościach w postępowaniu z zakaźnymi odpadami medycznymi w placówkach służby zdrowia na terenie województwa łódzkiego, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przesyła wskazówki na temat sposóbu unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych.

Czytaj więcej





AOS dla POZ, czyli komunikujmy się ze sobą

Ilość odsłon: 1105

Koleżanko, Kolego Lekarzu
– dla dobra pacjentów komunikujmy się ze sobą – AOS dla POZ;
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (lekarz specjalista) przekazuje informację o leczeniu pacjenta; rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych dla lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Więcej informacji na łamach Panaceum nr 10/2012 s. 18

Czytaj więcej





Ministerstwo uspokaja lekarzy

Ilość odsłon: 1211

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pojawiła się informacja, w której wyliczone zostały "zalety" nowej umowy na wystawianie recept refundowanych, zawartej w zarządzeniu Prezesa NFZ z 30 czerwca br.

Czytaj więcej





Zarządzenie NFZ w sprawie kontroli wystawiania i realizacji recept refundowanych - list Prezesa NRL do Ministra Zdrowia

Ilość odsłon: 1383

Dnia 10 sierpnia br. Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza

Czytaj więcej






Zanim podpiszesz umowę z NFZ, przeczytaj ją dokładnie i zwróć uwagę na poniższe różnice.

Ilość odsłon: 2016

Porównanie nowej umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane, określonej w zarządzeniu Prezesa NFZ nr 38/2012/DGL z dnia 30 czerwca 2012 r., z poprzednią z dnia 30 kwietnia 2012 r. - wykaz najważniejszych zmian

Czytaj więcej





Stanowisko Prezydium ORL w Łodzi w sprawie umów na recepty refundowane

Ilość odsłon: 2038

STANOWISKO Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie umów na recepty refundowane opracowanych na podstawie Zarządzenia Nr 38/2012/DGL Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2012 r.

Czytaj więcej





Jak zawrzeć umowę na wystawianie recept na leki refundowane

Ilość odsłon: 3113

Lekarze i lekarze dentyści, którzy w ramach akcji protestacyjnej nie podpisali dotychczas umów na wystawianie recept na leki refundowane, mogą tego dokonać w następujący sposób

Czytaj więcej





STANOWISKO Prezydium ORL w Łodzi w sprawie umów na poprawianie recept

Ilość odsłon: 1344

Stanowisko nr 7 Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie umów pozwalających na poprawianie recept wypisywanych przez lekarzy biorących udział w proteście

Czytaj więcej





Prezydium ORL w Łodzi apeluje do pracodawców o odstąpienie od kar

Ilość odsłon: 1319

APEL Nr 4/P-VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi z dnia 10 lipca 2012 r. do pracodawców o odstąpienie od kar związanych z ordynacją leków refundowanych

Czytaj więcej





Prezydium NRL zawiesza akcję protestacyjną

Ilość odsłon: 1462

Dziękując wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy przystąpili do akcji protestacyjnej, za solidarną postawę w działaniu na rzecz godności naszego zawodu Prezes ORL w Łodzi informuje, iż Prezydium NRL na posiedzeniu w dniu 6.07.2012r. podjęło uchwałę o zawieszeniu akcji protestacyjnej

Czytaj więcej





RECEPTY NA 100 PROCENT

Ilość odsłon: 202061

Czytaj więcej





Stanowisko łódzkiej Izby Lekarskiej w sprawie protestu wobec publicznej wypowiedzi ówczesnego Prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza

Ilość odsłon: 1699

Czytaj więcej





Wspólny komunikat organizacji zrzeszających lekarzy z dnia 25.05.2012 r.

Ilość odsłon: 1848

Czytaj więcej





Test refundacyjny - sprawdź swoją wiedzę

Ilość odsłon: 1764

Poniżej zamieszczamy test szkoleniowy dla lekarzy wystawiających recepty na leki refundowane, opracowany na podstawie przepisów obowiązujących na dzień 10.05.2012 r. Odpowiedzi wraz z podaniem odnośnego aktu prawnego zamieszczone są na końcu testu.

Czytaj więcej





Rekomendacja OIL w Łodzi w sprawie recept na leki refundowane

Ilość odsłon: 3118

Okręgowa Izba Lekarska rekomenduje niepodpisywanie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na wypisywanie recept refundowanych. W związku z licznymi pytaniami przypominamy stanowisko Okręgowego Zjazdu Lekarzy w tej sprawie.

Czytaj więcej





Uwaga - recepty

Ilość odsłon: 2618

Nowa umowa upoważniająca do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego na podstawie zarządzenia Nr 25/2012/DGL.

Czytaj więcej





Apel Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku

Ilość odsłon: 1262

do lekarzy mieszkających bądź praktykujących w płockim okręgu sądowym

Czytaj więcej






Fundacja Lekarze Seniorom

Ilość odsłon: 1454

Śląska Izba Lekarska utworzyła Fundację "Lekarze Seniorom", która posiada status ogranizacji pożytku publicznego, mającej uprawnienia do pozyskiwania 1% podstku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok podatkowy.

Czytaj więcej





Nowe przepisy o odpadach - przypomnienie

Ilość odsłon: 6203

Nowelizacja ustawy o odpadach została uchwalona przez Sejm 28 kwietnia 2011 r. i opublikowana w DzU z 2011 r., nr 138, poz. 809, a weszła w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia. Nowe przepisy stanowią, jeżeli posiadacz odpadów nie przekaże do Urzędu Marszałkowskiego zbiorczego zestawienia danych o odpadach w ustawowym terminie do 15 marca każdego roku za rok poprzedni, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

Czytaj więcej





Programy lekowe i chemioterapia - nowy serwis dla pacjentów

Ilość odsłon: 1689

Łódzki Oddział NFZ na swojej stronie internetowej: www.nfz-lodz.pl udostępnił nowy serwis informacyjny dla pacjentów: programy lekowe i chemioterapia. Serwis zawiera przystępnie opracowane informacje dotyczące zasad udzielania świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe oraz chemioterapia oraz najważniejsze informacje dotyczące zmian.

Czytaj więcej





Fundacja LEKARZE LEKARZOM

Ilość odsłon: 1995

Naczelna Rada Lekarska informuje, iż dnia 20 lutego 2012 roku o godz. 14;05;06 została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego,
Fundacja LEKARZE LEKARZOM

Czytaj więcej





UCHWAŁY, STANOWISKA i APELE XI NADZWYCZAJNEGO ZJAZDU LEKARZY

Ilość odsłon: 1951

Na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej dostępne są już teksty uchwał, stanowisk i apeli podjętych na XI Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Lekarzy

Czytaj więcej





KOMUNIKAT - RECEPTY

Ilość odsłon: 2505

Uchwała Nr 1/12/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie rekomendacji związanych z wystawianiem recept

Czytaj więcej





Komunikat - przepisy dotyczące badań lekarskich kierowców

Ilość odsłon: 2070

29 czerwca 2011 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15 kwietnia 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. 2011/88/503).

Czytaj więcej





www.lekinfo24.pl

Ilość odsłon: 2300

Serwis LEKinfo24.pl (rekomendowany przez NIL) zawiera informacje o lekach dostępnych na receptę, refundowanych i pełnopłatnych aktualnie obecnych na rynku pod adresem: www.lekinfo24.pl

Czytaj więcej





Zawiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych

Ilość odsłon: 2298

Prezes Urzędu Rejestracji i Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zawiadamia (w związku z obwieszczeniem MZ z dnia 23.12.2011 i zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy z dnia 6.09.2001 Prawo Farmaceutyczne), że wskazania do stosowania produktu...

Czytaj więcej





Obowiązki lekarza prowadzącego prywatną praktykę jako przedsiębiorcy - PYŁY i GAZY

Ilość odsłon: 5315

Konsekwencją uznania działalności leczniczej prowadzonej przez lekarzy i lekarzy dentystów w ramach praktyk lekarskich za wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. jest powstanie po stronie posiadających praktyki lekarskie licznych dodatkowych obowiązków sprawozdawczych jak i sankcji za ich nie dopełnienie. Na łamach Panaceum przedstawiane było Czytelnikom zagadnienie kar dla lekarzy i lekarzy dentystów za nie terminowe złożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobie gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów – na podstawie art. 36 ustawy o odpadach ( Dz. U z 2001 Nr 62 poz. 628 z późn. zm. )

Czytaj więcej





Stanowiska Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi z 17 stycznia 2012r.

Ilość odsłon: 2735

Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi podczas ostatniego posiedzenia w dniu 17 stycznia 2012 r. podjęła stanowiska w najistotniejszych bieżących sprawach: zasad wypisywania recept na leki refundowane oraz sposobu przeprowadzania konkursów na realizację świadczeń zdrowotnych przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czytaj więcej





Nadzwyczajne posiedzenie NRL w Łodzi - 13 stycznia br.

Ilość odsłon: 3315

Naczelna Rada Lekarska w stanowisku w sprawie akcji protestacyjnej zarekomendowała lekarzom nowe zasady wypisywania recept. Zaapelowała także do Premiera RP o odwołanie Prezesa NFZ oraz wyraziła poparcie dla działań samorządu aptekarskiego.

Czytaj więcej





Lista leków refundowanych po uzupełnieniu

Ilość odsłon: 6785

Poniżej zamieszczamy plik w formacie pdf z jednolitą listą leków refundowanych ogłoszoną przez Ministerstwo Zdrowia dnia 23 grudnia 2011 r. i uzupełnioną 29 grudnia 2011 r. Dokument zawiera dwa obwieszczenia Ministra Zdrowia i dwie części listy leków refundowanych. Obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2011 r. wraz z tabelą leków dodanych do listy znajduje się na ostatnich stronach niniejszego dokumentu.

Czytaj więcej





Uwaga na szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej

Ilość odsłon: 3856

Zachęcamy do przypomnienia sobie treści rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania - uchybienia w tym zakresie mogą skutkować konsekwencjami finansowymi.

Czytaj więcej





Refundacja - decyzje Nadzwyczajnej NRL

Ilość odsłon: 4033

Prosimy zapoznać się z decyzjami podjętymi przez Naczelną Radę Lekarską na nadzwyczajnym posiedzeniu dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie refundacji recept.

Czytaj więcej





Nowa ustawa refundacyjna zagrożeniem dla środowiska lekarzy i lekarzy dentystów

Ilość odsłon: 6406

1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie większość zapisów nowej ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Wprowadza o wiele surowsze sankcje za błędy w wystawianiu recept refundowanych. Na co należy zwracać szczególną uwagę?

Czytaj więcej





Komunikat - zmiana PKD

Ilość odsłon: 7029

Zgłoszenie zmiany PKD w ewidencji działalności gospodarczej

Czytaj więcej






Uwaga: nowe formy praktyk lekarskich

Ilość odsłon: 5895

Ustawa o działalności leczniczej wprowadza: indywidualną oraz indywidualną specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem. Lekarze wykonujący zawód w ramach praktyki lekarskiej mają obowiązek – w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – dostosowania wpisów do izbowego rejestru zgodnie z prowadzoną działalnością.

Czytaj więcej





Warunki wymagane przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Ilość odsłon: 5103

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych.

Czytaj więcej






Przerwa w dostawie produktu leczniczego Apidra

Ilość odsłon: 4700

Firma Sanofi-Aventis informuje o światowej tymczasowej przerwie w dostawach produktu leczniczego Apidra we wkładach po 3 ml mającej wpływ na dostępność w Polsce produktów leczniczych Apidra 100j./ml roztwór do wstrzykiwań we wkładzie i Apidra SoloStar 100j./ml roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu.

Czytaj więcej





Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim.

Ilość odsłon: 8623

Autor artykułu pragnie przybliżyć czytelnikowi problematykę zasad przetwarzania, udostępniania i ochrony danych osobowych w gabinetach lekarskich na tle obowiązujących przepisów prawnych.

Czytaj więcej





EdukacjaMedyczna.pl - darmowa baza testów egzaminacyjnych dla lekarzy

Ilość odsłon: 5115

Na tej stronie znajdziecie Państwo bezpłatne testy i szkolenia dla lekarzy przygotwujące do egzaminów LEP, LDEP oraz PES - ponad 8000 pytań testowych dodanych przez lekarzy.

Czytaj więcej







III Ogólnopolska Konferencja Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Ilość odsłon: 5369

Zebrani 24 września 2011 roku w Łodzi na ogólnopolskiej konferencji „Samorządna Rzeczpospolita” przedstawiciele samorządów zawodowych podkreślają, że konstrukcja ustroju państwowego RP musi stale opierać się na fundamencie pomocniczości jako podstawowej idei samorządności, zgodnie z którą władza państwowa powinna wykonywać swoje kompetencje tylko w niezbędnym zakresie, pozostawiając, tam gdzie jest to możliwe, uprawnienia po stronie samorządu terytorialnego i samorządów zawodowych.

galeria zdjęć (10)  |  Czytaj więcej






Rejestracja praktyk prywatnych - pytania lekarzy

Ilość odsłon: 11782

Rejestracja praktyk prywatnych - nowa regulacja prawna na podst. ustawy z
dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej. Na temat warunków, jakie musi
spełniać lekarz i lekarz dentysta ubiegający się o wpis do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą piszemy na łamach pisma OIL
"Panaceum" nr 9/2011 s. 11 - 13, wersja pdf jest już dostępna na
www.oil.lodz.pl/panaceum

Czytaj więcej





Komunikat ŁOW NFZ - pesel dziecka na recepcie

Ilość odsłon: 5934

Ze względu na wątpliwości w zakresie wpisywania przez lekarza na recepcie obok numeru PESEL dodatkowo wieku dziecka zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz U Nr 97 poz. 646 z póżn. zm.)

Czytaj więcej





Informacja Łódzkiego Oddziału NFZ

Ilość odsłon: 6055

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od 4.07.2011r. została udostępniona aplikacja internetowa umożliwiająca sprawdzenie dla numeru prawa wykonywania zawodu lekarza informacji na temat wydatkowanych kwot na leki refundowane - pod adresem www.nfz-lodz.pl (zestawienia mają charakter wyłącznie informacyjny i będą aktualizowane co kwartał).

Czytaj więcej






Jak wypisywać recepty na leki psychotropowe

Ilość odsłon: 6723

Interpretacja Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie sposobu wypisywania recept na środki odurzające lub substancje psychotropowe.

Czytaj więcej





Ubezpieczenia OC w odniesieniu do zapisów ustawy z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej - ODNOWIENIE POLISY

Ilość odsłon: 6216

Czytaj więcej





Porody domowe - obligatoryjne badania przesiewowe noworodków

Ilość odsłon: 5992

W związku z wprowadzeniem w życie z dniem 8 kwietnia 2011 r. Rozporządzenia Min. Zdrowia w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem, przekazujemy szereg ważnych informacji na temat badań przesiewowych noworodków.

Czytaj więcej





Oddział Łódzki Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Ilość odsłon: 6947

W każdy czwartek w kawiarence Klubu Lekarza od godz. 16.00 – 17.00 dyżuruje członek Zarządu Oddziału Łódzkiego KSLP

Czytaj więcej






Obowiązki w zakresie ppoż. i BHP w gabinetach lekarskich.

Ilość odsłon: 7581

Nowelizacja Kodeksu pracy spowodowała, iż przedsiębiorca będący pracodawcą nie musi zatrudniać inspektora ochrony przeciwpożarowej. Zmieniony art. 209 1 nakłada na pracodawcę obowiązek wyznaczenia pracownika do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, dla wykonywania tych funkcji wystarcza zwykłe szkolenie okresowe BHP (działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń. - Art. 2091 § 2 k.p. - co daje elastyczność pracodawcom w doborze środków).

Czytaj więcej





Odpady - najnowsza informacja

Ilość odsłon: 6573

Poniżej, do wglądu, artykuł Expresu Ilustrowanego z 28 marca br. dotyczący stanowiska Urzędu Marszałkowskiego w sprawie kar za brak sprawozdań na temat ilości wytwarzanych odpadów.

Czytaj więcej





Jeszcze raz o odpadach

Ilość odsłon: 8385

Obowiązkowi sprawozdawczemu podlega lekarz, który w ramach praktyki lekarskiej wytwarza odpady niebezpieczne (medyczne). W stosunku do lekarzy nie ma ustawowego obowiązku sprawozdawczego w odniesieniu do odpadów komunalnych i innych.

Czytaj więcej





UWAGA ODPADY

Ilość odsłon: 7176

Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku – o odpadach, zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów posiadacz odpadów jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy na formularzu, według wzoru

Czytaj więcej





Kontrole wewnętrzne w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym

Ilość odsłon: 10842

Przypominamy o konieczności przeprowadzania nie rzadziej niż co 6 miesięcy kontroli wewnętrznych w zakresie realizacji działań zapobiegającym szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

Czytaj więcej





Spotkanie u Marszałka w sprawie odpadów medycznych.

Ilość odsłon: 6438

W dniu dzisiejszym tj.28 lutego 2011r., z inicjatywy Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Witolda Stępnia, odbyłem rozmowę w sprawie sankcji wynikających z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku / o odpadach / a w szczególności jej art. 79 c ust.3 czyli zapisu, który wszedł w życie 12. marca 2010r..

Czytaj więcej





Apel Prezydium ORL w sprawie sprawozdawczości za odpady medyczne

Ilość odsłon: 6991

Prezydium ORL w Łodzi zwraca się z apelem o zmianę podejścia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego do stosowania wobec lekarzy prowadzących praktyki prywatne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, sankcji przewidzianych w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Czytaj więcej





Stanowisko ORL w sprawie projektu ustawy o refundacji leków

Ilość odsłon: 6213

Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi wyraża zdecydowany sprzeciw wobec proponowanych zmian w projekcie ustawy o refundacji leków, która ma obciązyć lekarzy dodatkowymi obowiązkami administracyjnymi, nakładać na nich kary finansowe oraz wprowadzić szczególne uregulowania karne związane z czynnościami m.in. lekarzy „mającymi wpływ na poziom obrotu lekami refundowanymi i wyrobami medycznymi”.

Czytaj więcej







Protest przeciwko odbieraniu kompetencji samorządom zawodowym

Ilość odsłon: 5568

7 grudnia br. w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi odbyła się konferencja Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodowych. Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego poparli sprzeciw Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi wobec zapisów projektu ustawy o działalności leczniczej,która zakłada zabranie rejestrów praktyk lekarskich izbom lekarskim i oddanie ich urzędom wojewódzkim.

Czytaj więcej






Artykuł dotyczący monitorowania agresji wobec lekarzy

Ilość odsłon: 5618

Coraz częściej dochodzą do nas informacje, że mają miejsce zdarzenia, w których personel medyczny jest znieważany, straszony lub atakowany fizycznie w okolicznościach związanych z wykonywaniem zawodu. Dane te potwierdzają badania jakie przeprowadziła Naczelna Izba Lekarska. Na pytanie „czy kiedykolwiek padł(a) Pan(i) ofiarą agresji lub przemocy fizycznej ze strony pacjenta lub osób występujących w jego imieniu?” ponad połowa udzieliła odpowiedzi twierdzącej. Inne badania wskazują, że tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy akty agresji dotyczyły co czwartej pielęgniarki i co ósmego lekarza.

Czytaj więcej





Stanowisko Prezydium ORL nt. projektów ustaw zdrowotnych

Ilość odsłon: 5759

Zmiany proponowane w projektowanych ustawach ograniczają konstytucyjną i ustawową rolę samorządu lekarskiego w sprawowaniu pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu lekarza. Wobec niespójności projektów ustaw i wynikających z nich zagrożeń dla funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, domagamy się udziału przedstawicieli samorządu lekarskiego w dalszych pracach legislacyjnych.

Czytaj więcej







Apel do świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu opieka paliatywna i hospicyjna.

Ilość odsłon: 1074

Prosimy o zgłaszanie przypadków karania lekarzy przez NFZ za stosowanie narkotyków w leczeniu paliatywnym i hospicyjnym - interpretowane przez kontrolerów NFZ jako ich nadużywanie.

Czytaj więcej








Relacja z wręczenia praw wykonywania zawodu - Lekarze dentyści

Ilość odsłon: 988

Czytaj więcej






ORL do lekarzy: zgłaszajcie przypadki nierówności stron w umowach cywilnoprawnych

Ilość odsłon: 1083

Okręgowa Rada Lekarska na posiedzeniu w dniu 18 września 2012 r. zaapelowała do członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi o zgłaszanie przypadków działań pracodawców nakłaniających lekarzy do podpisywania umów cywilnoprawnych, które nie gwarantują równości stron.

Czytaj więcej






Uchwały, stanowiska i apele XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Łodzi

Ilość odsłon: 1916

Czytaj więcej






Bezpłatne testy

Czytaj więcej













XVI HALOWY OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ LEKARZY w TENISIE ZIEMNYM

Ilość odsłon: 793

Czytaj więcej

















KOMUNIKAT

Ilość odsłon: 424

SKŁAD ZARZĄDU Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego na lata 2014-2018, nowym prezesem została prof. Beata Dejak...

Czytaj więcej















Nekrolog lekarski

Redakcja strony

Okręgowa Izba Lekarska
Łódź, ul. Czerwona 3
telefon: 683 17 91
Mail: biuro@oil.lodz.pl

Skład redakcji:
- dr n. med. Grzegorz Krzyżanowski
Przewodniczący Komisji Informacyjno-wydawniczej
- lek. Przemysław Karpiński
Wiceprzewodniczący Komisji Informacyjno-wydawniczej ds. mediów elektronicznych

Zespół redakcyjny strony:
- Adriana Sikora
Redaktor naczelna strony:
- Bartłomiej Nowak
Informatyk programista
- Alina Paradowska
Sekretarz redakcji